Skupština zasijeda sjutra sa 31 tačkom dnevnog reda

Redovna 13. sjednica Skupštine opštine Tivat održaće se sjutra od 9 sati sa 31 tačkom dnevnog reda. Skupštinsko zasijedanje Radio Tivat direktno prenosi.

Dnevni red:

 • usvajanje zapisnika sa XII sjednice SO Tivat  –
 1. Završni račun budžeta opštine Tivat sa izvještajem revizora za 2016. Godinu
 2. Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem i izvještajem revizora DOO „Komunalno“ Tivat
 3. Predlog odluke o raspodjeli ostavrene dobiti DOO „Komunalno“ Tivat
 4. Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem i izvještajem revizora DOO „Vodovod i kanalizacija“ Tivat
 5. Predlog odluke o raspodjeli ostvarene dobiti DOO „Vodovod i kanalizacija“ Tivat
 6. Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem DOO „Vodacom“
 7. Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem RJ „Azil“
 8. Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem i izvještajem revizora JU „Centar za kulturu“ Tivat
 9. Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem Turističke organizacije Tivat
 10. Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem Fakulteta za mediteranske poslovne studije
 11. Informacija o ostvarenju strateškog plana opštine Tivat
 12. Program podizanja spomen obilježja
 13. Godišnji plan razvoja sporta
 14. Akcioni plan za borbu protiv korupcije
 15. Predlog Odluke o zabrani izvođenja građevinskih radova tokom ljetnje turističke sezone
 16. Predlog odluke o donošenju Urbanističkog projekta „Donja Lastva“
 17. Predlog dopune programa uređenja prostora opštine Tivat za 2017. godinu
 18. Predlog odluke o davanju saglasnosti na cjenovnik usluga DOO „Parking servis“ Tivat
 19. Predlog odluke o davanju saglasnosti na cjenovnik usluga DOO „Autobuska stanica“ Tivat
 20. Predlog odluke o o povjeravanju upravljanja javnim prostorom za parkiranje vozila Društvu sa ograničenom odgovornošću „Parking servis“ Tivat
 21. Predlog odluke o ustupanju na upravljanje i korišćenje objekta autobuske stanice Društvu sa ograničenom odgovornošću „Autobuska stanica“ Tivat
 22. Predlog Odluke o razrješenju i i imenovanju člana Odbora za statut i propise
 23. Predlog Odluke o razrješenju i imenovanju člana Odbora za planiranje i uređenje prostora
 24. Predlog Odluke o razrješenju i imenovanju člana Odbora za finansije
 25. Predlog Odluke o imenovanju izvršnog direktora DOO „Vodovod i kanalizacija“ Tivat
 26. Predlog Odluke o imenovanju izvršnog direktora direktora DOO „Parking servis“ Tivat
 27. Predlog Odluke o imenovanju tri člana Savjeta Radio Tivta
 28. Predlog odluke o davanju saglasnosti za produženje ugovora o zakupu poslovnih prostora
 29. Predlog Odluka o prodaji zemljišta radi kopmletiranja UP 106 u zahvatu Dup-a Gornji Đuraševići
 30. Predlog odluke o ustanovljavanju službenosti na dijelu kat.par.654 k.o Donja Lastva radi polaganja kabla
 31. Odbornička pitanja i odgovori