Slab odziv, rasprava žustra

Javna rasprava o Nacrtu Odluke o utvrđivanju akustičkih zona na teritoriji Opštine Tivat počela je 11. i trajaće do 31. jula.
Centralna Javna rasprava održana je večeras u Multimedijalnoj sali Opštine Tivat gdje je prisustvovao veoma mali broj gradjana. Ispred opštinskog Sekretarijata za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost prisustvovali su sekretarka Tatjana Jelić, Biljana Krivokapić i Igor Mamula.
 Jelić je istakla da je osnova za donošenje ove odluke Zakon o zaštiti buke u životnoj sredini.
“U članu 6. ovog zakona je navedeno da je nadležni organ lokalne uprave dužan da izvrši akustičko zoniranje radi odredjivanja akustičkih zona na svojoj terijtoriji u cilju zaštite ljudi od buke. Ova odluka o akustičkom zoniranju se donosi na osnovu pravilnika o graničnim vrijednostima buke u životnoj sredini. Taj pravilnik je donijet 2011. godine i prilično je striktno propisao metod donošenja ove Odluke”.
Ispred Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave, Radoš Gospić je podržao Odluku, ali i ukazao na neke, kako je rekao, jezičke greške.
“Smeta nam to jezički posmatrano. Koliko god da sam tražio i gdje god sam vidio svuda piše “akustičnih” a ne “akustičkih” zona i volio bih da se to ispravi, osim ako nije i u samom zakonu tako zavedeno. Takodje, član 6. gdje se govori o opisu područja, ove skraćenice moramo da ispravimo, jer ne znaju svi šta znači DSL(Državna studija lokacija). To ne znaju ni mnogi odbornici niti mnogi drugi i ja bih da se to izmijeni. E ne znam kako mislite da se ova Odluka sprovodi? Četiri Sekretarijata… Nisam siguran da će zaživjeti ova odluka, imali smo ih i ranije pa vjerujte gradjani nijesu bili zaštićeni od buke. Mišljenja smo da je naša kaznena politika jako loša”- istako je Gospić.
Jelić se složila sa primjedbama, obrazlažući prvu da se i u Zakonu navodi da je naziv “akustičke” zone.
Ljubo Popović se priključio raspravi i kazao da iako nije pročitao ovu Odluku iz iskustva može govoriti.
“Mislim da sve ovo “gadja” na ugostiteljstvo. Mi ćemo od našeg grada napraviti staračko odmaralište. Nijedan turista mi se nije nikad žalio na buku i galamu, nego naši vikendaši, ovi što dodju na tri, četiri mjeseca pa im smeta buka. Koliko je otvorenih šankova bilo? Tivat je bio sa svih strana ozvučen, omladine je bilo. Bez muzike ne možemo omladinu privući. Mi ćemo ovo pretvoriti u mrtvi grad”- žustro je kazao Popović.
Tatjana Jelić je odgovorila da se ovdje ne radi o diskrecionom pravu Opštine da li hoće ili neće da donese ovu Odluku. Ona je zakonom odredjena i njenim nedonešenjem snose se posledice.
Branka Kaludjerović je kazala da se sjeća Tivta kad je vrvilo od ljudi i muzike na sve strane i nikad nikome nije smetalo.
“Ko god je pisao ovu Odluku sigurno nije mislio o tome da naša država živi od turizma. Svi imaju koristi od ta dva mjeseca kad je sezona. Ovo je mrtvi grad”.
Helga Ivović iz Komunalne inspekcije je rekla da su ovom Odlukom najviše pogodjeni ugostitelji, jer i bez njihove muzike, koja je inače vrlo tiha, ugostiteljski objekti se nalaze u zoni velike komunalne buke, koju je nemoguće eliminisati pri mjerenju.
“U svim Elaboratima ćete pročitati da ugostiteljski objekti ne mogu doprinijeti prekoračenju buke samim tim što se nalaze u toj zoni gdje je buka duplo veća od granice, nekad čak i više. Šta u tom slučaju treba da uradi Opština kako bi zaštitila gradjane od buke? Ja ih sve savjetujem onda da tuže Opštinu jer su svakodnevno u zoni velike komunalne buke. Šta je Opština uradila da ih zaštiti? Mjerenja koja su radjena i u dnevnim i u noćnim satima pokazuju jednako prekoračenje”- istakla je Ivović, dodajući da se taj problem mora nekako riješiti pa makar zatvaranjem centra grada za saobraćaj ili ograničenim vremenom na igralištima.
Jelić je odogovorila da odgovornost i zaštitu od buke ne snosi samo opština nego su dužni da obezbjedjuju i organi državne i lokalne uprave, pravna lica, privredna društva, preduzetnici i gradjani u skladu sa ovim Zakonom.
“Mjerenje nivoa buke koje se odnosi na ugostiteljske objekte vrši Komunalna policija, sa kalibrisanim uredjajem na udaljenosti dva metra od najizloženije fasade, pri čemu se dobijena vrijednost koriguje sa +/- 3 decibela zbog odbijanja zvuka”- pojasnila je Jelić i pozvala sve koji imaju primjedbe i sugestije da to dostave u pisanoj formi Opštini.
Za vrijeme trajanja javne rasprave Nacrt odluke se može dobiti na uvid svakog radnog dana od 8 do 13 sati (srijedom od 8 do 15 sati) u zgradi Opštine – Sekertarijatu za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost. Dokument je postavljen na internet stranici Opštine.