Slabo interesovanje za elektronsko zakazivanje pregleda

Već sedam dana građani Crne Gore imaju mogućnost da pregled kod svog izabranog doktora opšte prakse zakažu elektronskim putem, bez odlaska u domove zdravlja, i to putem portala Fonda zdravstva za elektronsko zakazivanje. Elektronsko zakazivanje pregleda, odnosno elektronski servis Fond za zdravstveno osiguranje je uveo sa ciljem unapređenja dostupnosti i povećanja kvaliteta pružanja zdravstvene zaštite. Projekat je razvijen u koordinaciji sa domovima zdravlja i već sedam dana pregled kod izabranog doktora možete zakazati on line. Uvođenje ovog online servisa ne isključuje ostale-postojeće načine zakazivanja lično ili telefonski.   Prema riječima izabrane doktorice u DZ Tivat Nade Kovačević dosadašnje iskustvo nije dobro:

“Loše, loše, iskreno da kažem. Vrlo malo zakazujemo tim putem jer desi se da pacijent zakaže elektronskim putem a drugi pacijent kao i do sada, bude uveden, termin gubi onaj koji je zakazao elektronskim putem. Znači, nešto nije u redu i treba da se izreguliše. Kod mene se jako malo pacijenata prijavilo elektronski ali smo ipak uočili tu smetnju da od dva pacijenta, jedn bude isključen, tako da faktički i ne zakazujemo”.

I drugi ljekari u DZ Tivat imaju slična iskustva. Posebno se u tom načinu zakazivanja ne snalaze starije osobe jer je pristup portalu moguć putem web adrese (www.ezdravlje.me) ili odgovarajuće mobilne aplikacije (eZdravlje.me). Dostupan je svim osiguranicima, nakon obraćanja izabranom doktoru koji je u obavezi da svojim pacijentima dodijeli odgovarajući PIN kod. Prijava se obavlja unošenjem broja zdravstvene knjižice (desetocifreni broj koji je upisan na prvoj strani zdravstvene knjižice) i PIN koda. Za starije ipak komplikovano:

Ko će starije osobe sada učiti da barataju android telefonima i da zakazuju. Za njih je ostao stari način zakazivanja tako da apsolutno ne trebaju da se oni brinu oko toga a za javnost informacija da se ljudi ne sekiraju”, kazala je dr Kovačević.

Inače, u DZ Tivat ovih dana je  nešto više pacijenata nego obično. Ljekaru se javljaju sa virozama, odnosno simptomima upale sinusa, glavoboljom i kašljem.