Slabo interesovanje za raspravu o Godišnjem programu razvoja sporta

Za današnju centralnu javnu raspravu o Godišnjem programu razvoja sporta u Tivtu nije vladalo veliko interesovanje. Raspravi su, pored radne grupe koja je izradila Program, prisustvovali  predstavnici samo tri kluba – FK“Arsenal“, ŠK“Mimoza“ i Kuglaškog kluba „Mornar“.

Nije veliko interesovanje, a ja bih to pripisala prije svega velikoj dinamici ovog Sekretarijata u proteklom periodu. Možda smo, da tako kažem, malo i dosadili sprotskim organizacijama koji u posljednje vrijeme postižu sjajne rezultate.

Ovo je prvi Godišnji program razvoja sporta koji se usvaja. Ovaj naš predlog ići će na saglasnost Ministarstvu sporta, i ako dobijemo tu saglasnost, naći će se na dnevnom redu lokalne Skupštine. Godišnji plan razvoja sporta se odnosi prije svega na one aktivnosti koje se ne mogu finansirati iz planova i rograma sportskih organizacija sa kojima su konkurisali. Treba razvijati taj dio koji na neki način nije normiran, nije usklađen sa planovima i programima pojedinih sportskih organizacija.

Formirali smo Radnu grupu koju su sačinjavali Nikola Krsmanović, Radovan Novaković, Božidar Petković, Ivo Lekić, Dalibor Petković i Đorđe Premović i oni su izradili ovaj program. To je bilo jako zahtjevno, ali ponuđen je dobar dokument. Veoma je bitno i uključivanje žena u sportu, kako kao sportistkinja, tako i kao članova upravnih odbora sportskih organizaicja“ – rekla je u uvodnom izlaganju Darka Ognjanović, sekretarka Sekretarijata za sport, mlade i socijalna pitanja.

„Drago mi je da ste Program dopunili mojim primjedbama i sugestijama. Ne kritikujem ovaj Program, ali mogu reći da on pomalo kasni. Zato bih ga ja nazvao polugodišnjim Programom. Sad se čeka saglasnost Ministarstva , pa tek onda ide na Parlament. Očekujem da će Ministarstvo dati saglasnost, nema razloga da to ne uradi.Bojim se da ćete imati kritike na sjednici lokalne Skupštine. Spremite se dobro za raspravu. Savjet za razvoj i zaštitu lokalne samouprave će predložiti da se usvoji ovaj Program. Ali, za iduću godinu neka bude pravovremeno. Jer vi ste i kadrovski ojačali Sekretarijat“ – rekao je magistar Radoš Gospić, u ime Savjeta za razvoj i zaštritu lokalne samouprave i FK“Arsenal“..

„Mislim da je dobro što opština hoće sistemski da riješi pitanje sporta u Tivtu. Usvojili smo i Strategiju sporta, donijeli kriterijume za finansiranje klubova, formirali Sekretarijat za sport, evo usvajamo i i godišnji Program.

Ono čega treba da se čuvamo to je da nas ne povuče taj birokratski, administrativni pogled na sport. Jer sportski klubovi nisu nevladine organizacije. Mi ne pišemo projekte da bi realizovali projekte i da bi na kraju opravdali finansijska sredstva dobijena za te projekte. Mi se pripremamo, treniramo, takmičimo. A život donosi neplanirana dešavanja.

Hoću da kažem da moramo biti fleksibilni i pratiti život. Ako smo kruti, birokrate nismo na dobrom tragu. I uvijek imati na umu da u tivatskom sportu velika većina nas radimo besplatno, uz veliki entuzijazam. I da smo se pomalo i umorili.

Suština je da nam sport napreduje, da nam klubovi napreduju, i da nam svima to bude cilj“ – kazao je Dragan Popadić, predsjednik ŠK“Mimoza“.

Odgovarajući na pirmjedbe sekretarka Darka Ognjanović je naglasila:

 „Primjedbe doživljavam dobronamjernim. Što se tiče moje komunikacije sa odbornicima ja volim da odgovorim kad je u pitanju akt, kako se radilo i kako se pripremalo. Meni je najlakše kad odbornik pročita materijal. A kako će oni reagovati vidjećemo. Oni će glasati onako kako oni misle da trebajuVoljela bih da su moji prethodnici pripremli ova dokumenta. Ali, ne zamjeram, jer ovaj Program nije usvojila ni jedna opština. U našem Sekretarijatu, inače, samo jedna osoba je zadužena za sport. Ovo je naša obaveza i mi je izvršavamo. I najbolje je kad svako radi svoj dio posla, vi u sportskim organizacijama svoj, mi u Sekretarijatu svoj. A mi smo Sekretarijat morali postaviti na zdrave noge. Da smo već imali godišnji Peogram, sad bi nam bilo lakše. Samo bi ga modifikovali. A suština je ono što se čulo danas, da nam sport napreduje i razvija se“ – istakla je Darka Ognjanović.