Štampani mediji drastično kršili Kodeks novinara

Medijski savjet za samoregulaciju konstatovao je u najnovijem izvještaju, koji tretira period od 15.februara do 30.aprila tekuće godine, da su štampani mediji drastično kršili Kodeksa novinara, dok su se online mediji ponašali uravnoteženije.

-Period koji pokriva ovaj izvještaj obilježilo je puno veće kršenje Kodeksa novinara o čemu svjedoči i obimnost ovog izvještaja. Dok su se online mediji ponašali uravnoteženije i više pažnje poklanjali administriranju komentara u štampanim medijima je zabilježeno drastično povećenje zloupotrebe etičkih i profesionalnih standard, kazao je na predstavljanju Izvještaja Medijskog savjeta za samoregulaciju novinar Ranko Vujović.

Prema njegovim riječima, pravilo da se čuje i druga strana jedno je od najvećih boljki štampanih medija, te da se ovo pravilo ne poštuje, prije svega, u tekstovima kroz jednostran pristup novinara.

– Oni vrlo često i ne pokušavaju da kontaktiraju drugu stranu kojom se bave i uzmu izjavu, ili pak komentar. Na ovaj način se vrlo često krši i prezumcija nevinosti i ostali standardi iz Kodeksa novinara. Kada optužena strana pokuša da objavi demanti susreće se sa velikim problemima. Demanti se vrlo često ne objavi uopšte, a kada se i objavi vrlo često to bude na taj način da se potpuno minimalizuje njegovo mjesto u novini, dodao je Vujović.

Vujović je istakao da jednostrano informisanje ugrožava kredibilititet novinarstva u Crnoj Gori i svodi ga na politički servis pojedinih političkih partija.

– O koristi koju građani imaju od širenja dezinformacija na ovakav način ne treba ni govoriti. Medijski savjet za samoregulaciju je u poslednje vrijeme dobio čak 15 žalbi od čega je 13 rješeno i predstavljeno u ovom izvještaju, dodao je Vujović.

Medijski savjet za samoregulaciju je konstatovao da je prethodni period najviše obilježilo izvještavanje dnevne novine Dan.

– Ova novina se od 15. februara nalazi u permanentnoj izbornoj kampanji u kojoj ne bira sredstva da dikredituje određene ličnosti i grupe, ne prezajući od potpune zloupotrebe svih etičkih i profesionalnih standarda u novinarstvu. Naslovna strana ove novine u prethodna dva i po mjeseca više je ličila na optuženičku tablu nego uvodnu stranu jednog dnevnika, navodi se u izvještaju MSS-a.

(Portal Analitika)