Sutra isplata socijalnih naknada

Sutra počinje isplata socijalnih naknada za jun, saopštavaju iz Ministarstva rada i socijalnog staranja.  Za korisnike materijalnog obezbjeđenja boraca i ličnu i porodičnu invalidninu izdvojeno je 510.970,83 eura, a za pogrebne troškove boračko-invalidske zaštite 6.937,42 eura.
Za dječji dodatak izdvojeno je 232.448,28 eura, za korisnike materijalnog obezbjeđenja (MO) izdvojeno 670.113,95 eura.
Po Uredbi za raseljena i interno raseljena lica izdvojeno je za pravo na MO 1.442,57 eura, dok je za pogrebne troškove korisnika MO-a izdvojeno 20.327,33 eura. Za putne troškove invalidnih lica izdvojeno je 126.946,45 eura.
Za korisnike porodiljskog odsustva izdvojeno je 1.309.947,53 eura, a za dodatak za tuđu njegu i pomoć 1.061.663,81 eura, dok je za ličnu invalidninu izdvojeno 269.910,46 eura.
Naknada roditelju ili staratelju-njegovatelju lica koje je korisnik LI 384.018,49 eura.
Za izdržavanje štićenika u domovima obezbijeđeno je 159.927,94 eura, a za korisnike porodičnog smještaja 121.653,39 eura.
Za štićenike van Crne Gore izdvojeno 17.747,08 eura, a za troškove ishrane djece u predškolskim ustanovama 85.723,95 eura. Naknada po osnovu rođenja troje ili više djece 4.075.359,60 eura.