Početak kampanje „Svaka limenka se računa“

Korisnicima plaža sa „Plavom zastavicom“, u organizovanju ekoloških akcija koje su obavezni dio sezone, pomažu brojne NVO. Jedna od takvih je „Ozon“ – nosilac projekta „Svaka limenka se računa“.

Milena Krgović iz NVO Ozon predstavila je kampanju „Svaka limenka se računa“ koja će se provoditi na plažama „Queen of Montenegro“, „Plavi Horizont“, „Njivice“, gradovima Kotor i Tivat. Parteri u projektu su Mreža za društvenu odgovornost, Ekom, Rekomont, reciklažni centar Podgorica i komunalna preduzeća Budva, Kotor i Tivat.
„ Ideja ove kampanje jeste da prije svega, ohrabrimo ljude da što više recikliraju bilo gdje da se nalaze i da pozovemo ljude koji su zainteresovani, preduzeća, organizacije, hotele da nam se pridruže u ovoj ekološkoj akciji. Ako ikako možemo, da smanjimo količinu otpada koji odlazi na deponije i naravno, da sčuvamo naše prirodne resurse“, rekla je Krgović.
Kampanja „Svaka limenka se računa“ je dio evropskog projekta koji je počeo u Velikoj Britaniji a Crna Gora se pridružila Irskoj, Francuskoj, Mađarskoj, Rumuniji, Grčkoj.