Tender za barke

Manifestacija Bokeljska noć 2014 raspisuje:

K O N K U R S

Pozivaju se zainteresovane organizacije i pojedinci da dostave svoje ponude (vizuelno rješenje sa nazivom kreacije i podacima o autoru) sa kojima namjeravaju učestvovati u smotri ukrašenih plovila na tradicionalnoj i jedinstvenoj manifestaciji na vodi Bokeljska noć, koja će se održati 23.08.2014. godine u Kotoru.

Prihvaćene ponude uređenja barki i brodica, od strane stručne Komisije, organizator finansira u iznosu od 250,00 eura po jednom plovilu. Polovina iznosa od 125,00 eura dobija se odmah nakon završetka konkursa, a preostalih 50% pet dana nakon održane manifestacije, ukoliko je barka zadovoljila kriterijume Bokeljske noći.

Fond nagrada za najbolje kreacije iznosi 4.000,00 eura.

Prijave sa imenom i prezimenom, adresom, telefonom, nazivom i vizuelnim rješenjem kreacije, te tačnim lokalitetom uređenja barki i brodica zainteresovani podnose do 04.08. 2014. godine.

Prijave dostaviti na adresu:
JU Kultruni centar „Nikola Đurković“ Kotor, Obala b.b.
ili na e-mail bokeljska.noc@outlook.com

Informacije na telefon: 069-345-660 ili 032-304-140