31-7-

Tivat kroz novinsku građu-31.jul

31.07.Iz opštinskog arhiva Tivat kroz novinsku građu, 1838 -1950

„Politika“, br. 10837, str. 17, 31.07.1938.g.
Muzička sekcija „Jadranske straže“ iz Beograda priredila je u Kotoru, Herceg Novom, Đenoviću, Budvi i Tivtu uspele propagandne vokalne koncerte, pod vođstvom svog dirigenta g. Pavla Pejića.

 

„Pravda“, br. 12138, str. 5, 31.07.1938.g.
Flotila engleskih podmornica stigla u Boku
Kotor, 30 jul
Jutros je u Boku Kotorsku uplovila engleska flotila od četiri podmornice i jednog matičnog broda. Još pre ulaska u zaliv sa engleskih brodova izvršen je pozdrav našim teritorijalnim vodama, dvadeset jednim topovskim metkom, a sa naših utvrđenja odgovoreno je istim brojem metaka.
Ulazeći u zaliv, prvi je uplovio matični brod „Maedston“ za njim podmornice „Klaid“, „Fems“, „Šah“ i „Salmon“. Prolazeći pored Hercegnovog, podmornice su promenile kurs i uplovile u Tivatsku luku.
Kad se matični brod usidrio pred arsenalom, motornim čamcem komandant sidrišta kapetan g. Labaš otišao je da pozdravi englesku eskadru preko komandanta „Maedstona“ g. Rah- Kina.
Komandant Arsenla kapetan bojnog broda g. Vladimir Šaškijević napravio je zvaničnu posetu komandantu g. Rah- Kinu. Posle jednog časa komandant engleskih podmornica vratio je posetu komandantu arsenala u Oficirskom domu u Tivtu, gde su bili okupljeni svi komandanti naših jedinica u Boki.
Posle ove posete komandant g. Rah- Kin učinio je zvaničnu posetu komandantu diviziskom generalu g. Petru Ljubičiću.
U ime Tivatske opštine englesku mornaricu pozdravio je zamenik pretsednika opštine g. Škanata.
Večeras komandant arsenala kapetan bojnog broda g. Šaškijević sa gospođom priređuje svečanu večeru, a posle biće priređeno drugarsko veče u Oficirskom domu.
Engleske podmornice ostaju u Boki Kotorskoj do 8 avgusta. Do toga vremena u Boku će uploviti i bojni brodovi: „Vorspajt“, „Inpulsif“, „“Intrenid“, „Ikarus“, „Izis“, razarač „Višard“, nosač aviona „Glorisu“, razarač „Aberdin“ i bolnički brod „Men“.
Za vreme boravka engleske ratne mornarice u Boki održavaće se razne sportske priredbe.
Sve ove engleske jedinice napuštaju naše vode 8 avgusta i odlaze u svoju bazu- na Maltu.