15-8-

Tivat kroz novinsku građu-15.avgust

15.08.Iz opštinskog arhiva Tivat kroz novinsku građu, 1838-1950.godina

„Politika“, br. 9070, str. 9, 15.08.1933.g.
Britanska flota napušta Boku
Dani bavljenja britanske flote završeni su velikim svečanostima
… Juče od ranog jutra parobrodi i motorne lađe prevozili su sokole i ostali svet u Tivat, jer je svako želeo da razgleda engleske brodove. Motorni čamci i lađe neprestano su krstarili do brodova i natrag uvek pretrpani. Osobitu pažnju su privlačili admiralski brod „Kvin Elizabet“ sa svojim bogatim salonima i uređenjima, kao i nosač aviona „Glorios“.

Ovaj džinovski brod od 29.000 tona, od 80.000 konjskih snaga, plovi brzinom od 35 do 40 morskih milja na sat. Dug je 289 metara sa širokom gornjom palubom od 35 metara, na koju se podižu avioni iz donjih smeštaja i uzleću. „Glorios“ je pravo čudo moderne tehnike. Na njegovoj palubi šeta se kao po korzu. On je visok 20 metara nad morskom površinom, dok je njegova stvarna visina 33 metra. Na njemu se nalazi 50 aviona, a može ih nositi 60, od kojih su neki bombarderi, a neki nosači torpeda. Posada broda broji 1400 momaka, među kojima je 300 avijatičara. „Glorios“ je snabdeven topovima.

Dok se masa naroda još uvek vozila ka brodovima, velika povorka sokola, predvođena muzikom naše mornarice, krenula je kroz varoš u 15 i po časova na lepo uređeno sletište u prekrasnom parku kraljevske mornarice. Sokolskom javnom času prisustvovao je veliki broj engleskih oficira i mornara kao i mnoštvo naroda iz cele Boke. Tačno u 18 časova pojavio se engleski admiral g. Fišer na počasnoj tribini. Dočekao ga je i pozdravio prvi zamenik sokolske župe Cetinje g. Marčić. G. admiral sa velikim interesovanjem pratio je sokolske vežbe do kraja i očevidno razdragan živo pljeskao iza pojedinih tačaka. Na programu koji se desio i na engleskom jeziku protumačen je značaj sokolstva u našem narodu. …
Uveče, u 8 časova, na tivatskoj obali silno osvetljenoj, muzika naše mornarice priredila je koncert i između tačaka pevački zbor „Njegoš“ sa Cetinja, u crnogorskoj narodnoj nošnji, odlično je pevao pesme naših domaćih kompozitora i bio burno nagrađen pljeskom iza svake tačke. Velika masa naroda ispunila je obalu, dok su se po svim lokalima u Tivtu orile vesele pesme. …

„Pobjeda“, br. 188, str. 3, 15.08.1950.g.
Obaveze kolektiva vojnograđevinskog preduzeća „Prvoborac“
Tivat, 14 avgusta
Kolektiv Vojno građevinskog preduzeća „Prvoborac“ od izlaska Uredbe o drugom narodnom zajmu priprema se za upis. Održane su konferencije po svim dionicama i radilištima. Partiska, omladinska i sindiklana organizacija pravilno su shvatile svoju ulogu u agitaciji za drugi narodni zajam. Radnica Sabarija Dobrić iz treće dionice prije održavanja konferencije bila je riješila da upiše 1.000 dinara, a pošto je shvatila značaj i ulogu zajma obavezala se da da 3.000 dinara. Radnici četrvte dionice već su premašili svoje obaveze.