6-9-

TIvat kroz novinsku građu-6.septemnbar

06.09. Iz opštinskog arhiva Tivat kroz novinsku građu, 1838-1950.godina

„Mornarički glasnik“, br. 9- 10, str. 595- 596, 1937.g.
Krstarenje Kr. školskog broda „Jadran“ 1937 g.
Putovanje Kr. školskog broda „Jadran“ po Sredozemnom, Crvenom, Egejskom i Crnom Moru imalo je mnogo raznih i neobično bogatih utisaka. Svrha putovanja, vaspitanje našeg mladog pomoračkog naraštaja u pomoračkom i opštem pogledu, bez sumnje je postignuta. Naš brod posetio je 15 inostranih luka i u svakoj je naišao na srdačan i topao prijem, a naša ratna zastava svuda se ponosno vila i dostojno pokazala svoje boje.

Krstarenje je izvršeno pod komandom kapetana fregate g. Marušića Mata. Posada broda sastojala se od 14 oficira, 17 pitomaca XII klase Pomorske vojne akademije, 40 pitomaca XV klase Stručne podoficirske škole, 30 podoficira i 32 mornara.
Nijedan život nije tako bogat u promenama kao život pomorca. Brzo ređanje slika i utisaka, nepreglednost morske pučine, koja je čas mirna, a čas tmurna i silovita, daje ovom životu naročitu čar. Sva težina života na brodu i prilike pod kojima čovek živi na moru, ne mogu u čoveku da unište onu ljubav i divljenje, koje on u ovakvim prilikama oseti prema moru. Onaj ko nije krstario brodom na jedra, taj zaista nije osetio blagost i divljinu mora. Žuljave i nabrekle mornarske ruke koje natežu konope snasti, dok vetar punom snagom napinje jedra broda koji seče valove, u onoj čarobnoj tišini kada se čuje samo po koji zvižduk brodske pištaljke, škripa konopa i zvuci valova, koji se razbijaju o brod, to je večna pesma mora u kojoj se stvara i čeliči karakter pomorca. …

Pobjeda“, br. 213, str. 6, 06.09.1949.g.
Bokserski tromeč: Crna Gora- Makedonija- Bosna i Hercegovina
Poslije drugog dana takmičenja ekipa Bosne i Hercegovine vodi sa 17 bodova
Trodnevni boks meč između reprezentacije Crne Gore, Makedonije i Bosne i Hercegovine počeo je trećeg septembra u Titogradu. Vrlo lijepim borbama, koje su se održale noću na stadionu „Budućnosti“ prisustvovalo je svake noći od 2500 do 3000 gledalaca. Ovaj prijateljski susret najboljih boksera iz tri republike imao je propagandno manifestacionski karakter i mnogo će doprinijeti daljem razvoju ovog sporta u sve tri republike, a naročito u našoj Republici, gdje se održao tromeč. …
Ekipa Crne Gore sastavljena je od boksera koji imaju malo iskustva. Ove godine znatno su napredovali u tehnici boksa i pružili su jaki otpor mnogo iskusnijim protivnicima. …
Organizacija tromeča bila je na visini. Tromeču je prisustvovao delegat Bokserskog saveza Jugoslavije Tihomir Papić. Vrhovni sudija bio je Radosavljević, a sudije u ringu Anto Krstović, Kamenjašević i Crnković.
/Rezultati „Arsenalovih“ članova: u lakoj kategoriji Jovanović je izgubio od Zagorice (BiH) na poene, a u velter kategoriji Krstović je boksovao neriješeno sa Popovićem (Makedonija)/