Zahtjev za hitan sastanak Zajednice opština

Predsjednici Opština Herceg Novi, Budva, Kotor i Kolašin zatražili su od predsjednika Upravnog odbora Zajednice opština, Aleksandra Bogdanovića, hitan sastanak sa samo jednom tačkom dnevnog reda: Predlogom Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata. Povodom pomenutog Predloga Zakona i najave njegovog usvajanja, molimo Vas za hitan sastanak u ponedjeljak u 13  časova u Budvi, a radi razmatranja Predloga Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata, sa posebnim osvrtom na oštre kritike sa raznih strana društveno-političke scene – navodi se u zahtjevu koji potpisuju Stevan Katić, Dragan Krapović, Vladimir Jokić i Željka Vuksanović.Kako su istakli, ovim dokumentom predviđena je potpuna centralizacija poslova u sistemu planiranja prostora i izgradnje.- Imajući u vidu da je to u potpunosti protivno Ustavu Crne Gore, Zakonu o lokalnoj samoupravi i Evropskoj povelji o lokalnoj samoupravi, želimo da Vama, kao najvišem predstavniku Zajednice opština, nacionalne asocijacije lokalnih zajednica, ukažemo na brojne negativne posljedice koje bi usvajanje Predloga ovog Zakona imalo na funkcionisanje i održivost opština – ističu predsjednici opština koji su izrazili nadu da će na sastanku zauzeti stav ispred cijele Zajednice opština.