Trio flauta, violina i klavir u srijedu u Bući

Centar za kulturu Tivat
TRIO FLAUTA – VIOLINA – KLAVIR
D. Lompar – T. Bogdanović – J. Vukićević
Atrijum ljetnjikovca Buća, srijeda u 21:30 h

Program:
1. G.F.. Handel: Sonata B-dur( Adagio, Allegro, Largo, Allegro)
2. Kuffner: Serenade
3. B. Monroe: Conversation triangles
4. S.Rachmaninoff- Vocalise
5. A.Piazzola- Libertango

Dijana Lompar (1989) je rođena na Cetinju. Niže i srednje muzičko obrazovanje je stekla u Kotoru, u klasi prof. Jasminke Terzić i doc. Žane Lekić. Tokom školovanja osvojila je brojne nagrade među kojimasu: I nagrada na Međunarodnom takmičenju u Požarevcu, I nagrada na Međunarodnom takmičenju „Davorin Jenko“ u Beogradu, I nagrada na Međunarodnom takmičenju u Barleti. Pohađala je masterklasove i majstorske kurseve kod istaknutih flautista: prof. Ljubiša Jovanović (Srbija); Karolj Maročik (Srbija); Mishel Debost (Amerika); Matej Zupan (Slovenija); Felix Renggli (Švedska); Vinsent Lukas (Francuska).
Učestvovala je u okviru projekta Young Euro Classic i nastupala u Concert Haus-u u Berlinu pod dirigentskom upravom Henriha Šifta. Treću godinu studija završila je u Kini u klasi prof. Gouliang Hana.
Diplomirala je na Muzičkij Akademiju na Cetinju. Trenutno je angažovana kao profesor u Muzičkoj školi „Savo Popović“ na Cetinju.

Tanja Bogdanovic (1982) Nizu I srednju muzicku zavrsila u Kotoru,klasa prof. Ljudmile Petrove I Vitalija Guljicuka. Diplomirala na Muzickoj akademiji na Cetinju u klasi prof. Romana Simovica. Za vrijeme skolovanja dobitnik je brojnih nagrada na repulickim I saveznim takmicenjima,od kojih izdvaja prvu nagrdu na medjunarodnom takmicenju u Barleti, kao I priznanje OMPA/ omladinsko muzicko poetske asocijacije.
Bila je clan Young Peace Orchestra I kamernog orkestra Camerata Academica. Nastupala je na festivalima Barski ljetopis,Cetinjsko kulturno ljeto,Niksic Guitar Festival. Tokom skolovanja pohadjala je seminare kod A.Kamilarova,A.Ostrovskog,X.Akeynikove. Radi u Crnogorskom Simfonijskom Orkestru sa kojim je nastupala I kao solista.

Jelena Vukićević je rodjena 1987. god na Cetinju gdje je završila osnovnu muzičku školu. Srednju muzičku školu upisuje u Podgorici, klavirski odsjek, u klasi prof. Dragice Gregović. Pored brojnih nastupa na koncertima škole dobitnik je i brojnih nagrada od kojih izdvajamo Specijalnu nagradu na međunarodnom takmičenju pijanista u Barleti 2000. godine, Drugu nagradu na međunarodnom takmičenju pijanista u Ankoni 2001. godine, Prvu nagradu na republickom takmicenju 2001 god itd.
Osnovne i specijalističke studije na odsjeku za klavir završila je u klasi prof Svetlane Bogino na Muzičkoj akademiji na Cetinju. Kao student istakla se brojnim nastupima kako solističkim tako i kao klavirski saradnik, a kvalitet je rezultirao i Specijalnom nagradom na republičkom takmičenju u Herceg-Novom 2006. godine kao član klavirskog dua kao i „Zlatnom lirom“ na republičkom takmičenju u Kotoru 2008. Godine itd.
Profesionalno usavršavanje nastavlja na magistarskim studijama iz kamerne muzike u klasi prof Čedomira Nikolića i doc Nataše Popović na Muzičkoj akademiji na Cetinju. Pored toga učestvuje i na seminarima kod istaknutih profesora i renomiranih pedagoga poput Konstantin Boginoa,Vladimir Ogarkova, Jokut Mihailovic, Aleksandra Serdara, Francesca Maria Possentia i dr.
Kvalitetan rad na magistarskim studijama takođe je rezultirao uspjehom na međunarodnim takmičenjima: Prva nagrada na VI međunarodnom takmičenju „ Davorin Jenko“ u Beogradu 2009. godine; Prva Nagrada na XI međunarodnom takmičenju u Nišu 2010. godine; Četvrta nagrada na internacionalnom takmičenju „ Roma 2010″ u Rimu, Italija 2010. godine i Prva nagrada, titula Laureat takmičenja, VIII međunarodnom takmičenju „ Davorin Jenko“ u Beogradu 2011. Godine. Aktivno nastupa kao član klavirskog dua „Tra noi“ koji je imao koncerte u Crnoj Gori, Srbiji i Italiji. Nastupala je u okviru festivala „Espressivo“, „A tempo“, „Budva grad teatar“, „Nei suoni dei luoghi“.
Trenutno je angažovana kao prof klavira u nižoj muzičkoj školi „Savo Popović“.