UNDP i MORiT: 750 hiljada za smanjenje emisije CO2 u turizmu

U okviru projekta “Razvoj niskokarbonskog turizma u Crnoj Gori”, koji realizuju UNDP i Ministarstvo održivog razvoja i turizma, opredijeljeno je 750.000€ za sufinansiranje projekata koji utiču na smanjenje nivoa emisije CO2 u sektoru turizma, odnosno teže smanjenju negativnog uticaja na životnu sredinu.

Privredna komora Crne Gore u saradnji sa Programom Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) raspisala je Javni poziv za pružanje finansijske podrške inovativnim, investicionim projektima koji doprinose ublažavanju efekata klimatskih promjena u sektoru turizma na teritoriji Crne Gore.

Sufinansiranje jednog inovativnog, investicionog projekta može iznositi do 25% njegove ukupne vrijednosti, (npr. za projekat čija je ukupna vrijednost 400.000€, sufinansiranje može biti maksimalno 100.000€). Maksimalni iznos finansijske podrške po inovativnom, investicionom projektu je 150.000€.
Sredstvima koja su opredijeljena ovim Javnim pozivom moguće je pokrivanje troškova nabavke i instalacije nove opreme (postrojenja, rasvjeta, sistemi grijanja i hlađenja, solarni paneli/fotonaponske ćelije, vozila itd.) u skladu sa tržišnim cijenama i izvođenja građevinskih radova na objektima (izgradnja i rekonstrukcija).
Pravo učešće na Javnom pozivu imaju: organi lokalne uprave i javne službe; privredna društva i preduzetnici i nevladine organizacije (udruženja i fondacije) sa sjedištem u Crnoj Gori.

Krajnji rok za podnošenje predloga projekata je 6. april 2017. godine do 15:00h.
Detaljne informacije o uslovima Javnog poziva i proceduri podnošenja prijedloga projekata, sa prijavnim obrascima, dostupne su na sajtovima: www.privrednakomora.me, www.me.undp.org i www.lowcarbonmne.me .