unisteni lezeci

Uništavanje i obnavljanje saobraćajne signalizacije

U Tivtu je, po nalogu Sekretarijata za komuanlno stranbene poslove i saobraćaj, obnovljena kompletna horizontalna signalizacija. Posao je obavilo preduzeće Crna Gora put sa kojim Opština ima sklopljen ugovor o održavanja puteva i saobraćajnica na području Tivta.

Iz Sekretarijata su istakli da se često, zbog devastacije i odnošenja od strane nesavjesnih građana, radilo na obnavljanju vertikalne signalizacije. Uglavnom su to saobraćajni znaci, koji se odnose na zabranu parkiranja ili dozvoljenu brzinu… Značajan je i broj polomljenih ogledala koja koštaju od 800- 1000 eura, kao i fizičkih prepreka, tzv ležećih policajaca, koji su često meta posebno na lokalitetu Donjeg i Gornjeg Seljanova. I oni su prilično skupi jer po dužnom metru koštaju 70 metara. Iz Sekretarijata navode da je vertikalna signalizacija vrlo često, osim na Seljanovu, obnavljana i u Gradiošnici, a slično je, zbog vandalskog odnosa, bilo i u Kalimanjskoj ulici.
Radnici Crnagoraputa su radili i na obnavljanju saobraćajnica na kojima su se izvodili radovi kanalizacione mreže pa je u sklopu tog posla na dijelu Obale Đuraševića postavljena horizontalna i vertikalna signalizacija.
Tokom ove godine u taj posao je uloženo 35 hiljaad eura.