Upis u I razred srednje škole od 12 juna

U narednoj školskoj 2017/18 godina u SMŠ „Mladost“ za upis u I razred srednje škole biće ponuđeno šest zanimanja. Novian od naredne školske godine je ekonomski tehničar jer je tehničar marketinga i trgovine kao obrazovni profil više ne postoji jer ga je ukinulo Ministarstvo prosvjete i nauke, kazala je direkorka škole Jovanka Vujačić navodeći da se radi o modularizovanim programima s ciljem postignuća učenika. Akcenat je na praktičnom znanju tako da mora pratiti praktični i teorijski dio i ujedno i ostale oblasti koje su od značaja za taj program.“Novina je što je praktična nastava zastupljena kroz teorijske predmete, a jedna dio, 36 časova, radiće se tokom školske godien kod poslodavaca sa kojim škola sklopi ugovor.Upis u I razred počeće 12 i trajaće 19.juna, a odjeljenja će u skaldu sa novim zakonskim odredbama, brojati po 28 učenika. Na predlog i zahtjev škole resorno ministarstvo je odobrilo dva odjeljenja gimnazije, po jedno odjeljenje elektrotehničara elektronike, automehatroničara i jedno odjeljenje ekonomski tehničar. To su četvorogodišnja zanimanja i jedno kombinovano odjeljenje trogodišnjeg zanimanja – instalater sanitarnog uređaja grijanja i klimatizacije i elektroinstalater. U školi se nadaju da će interesovanje i ove kao i prethdonih godina biti veliko, odnsono kao i prošle gdoien kada je upisano šest odjeljenja, nešto preko 170 đaka sa kojim su u školi bili veoma zadovoljni, istakla je direktorka škole.
Maturantima se sutra završava nastavna godina, a proslava maturske večeri je zakazana za 27.maj u hotelu „Kamenlija“ u Donjoj Lastvi.