Upis u OMŠ za narednu školsku godinu

Prema obavještenju iz Osnovne muzičke škole, upis novih učenika u pripremni i prvi reformisani razred za školsku 2014/ 15 godinu vršiće se 9, 10, 11 i 12.juna u periodu od 11,30 – 16 sati, saopšteneo je iz Muzičke škole.


Za upis je potrebno priložiti, izvod iz matične knjige rođenih, prijava koja se popunjava u školi, kao i provjera sluha i ritma djeteta kad dođe na upis.
U pripremni razred se mogu upisati djeca koja u ovoj kalendarskoj godini navršavaju 7 ili 8 godina, a u prvi reformisani  djeca, koja u ovoj kalendarskoj godini navršavaju 6 godina starosti.