opatovo

Uzurpacija obale

Kontroli JP Morsko dobro su tokom kontrele obavljene 6 maja ove godien na području opštine Tivat, na lokaciji Opatovo, konstatovali da je na dijelu obale u Opatovu označene kao 3A, u planu privremenih objekata za opštinu Tivat, u ranijem periodu postavljen privremeni objekat na lokaciji 3.2 .
Kako se radi o lokaciji koja nije realizovana u postupku izdavanja prostora, potrebno je, u cilju uklanjanja objekta i vraćanja prostora u pređašnje stanje, izvršiti kontrolu iz nadležnosti Uprave za inspekcijske poslove, navode iz Morskog dobra i ističu da je prijava proslijeđena Upravi 14.maja.