U Srednjoj Muzičkoj školi Tivat, za školsku 2018/19  ima mjesta za 11 učenika. Konkurs je raspisan za po jednog izvođača na pet muzičkih instrumenata: klarinet, saksofon, truba, horna i trombon, dok je su za flautu, klavir i obou planirano po dva đaka. Upis će se vršiti od...

U Gimanziju je predviđeno da se upiše 56 đaka raspoređenih u dva odjeljenja. U Stručnu školu, obrazovni profil mašinstvo i obrada metala- IV stepen - auto mehatroničar 1 odjeljenje 28 učenika, elektrotehnika – IV stepen, elektrotehničar elektronike 28 učenika – 1 odjeljenje. Ekonomija i pravo IV1...

Upis u prvi razred srednjih škola počinje danas a prijave se podnose školama do 22. juna. Rang lista biće objavljena na oglasnoj tabli škola najkasnije do 26. juna. Ove godine osnovnu školu završilo je 7.411 učenika, a mjesta u srednjim školama ima 9.361, odnosno ima mjesta...

Prema aktivnostima vezanim za kraj nastavne 2017/18 godine u Muzičkoj školi danas će se u 12 sati održati završni – matine koncert maturanata.

Opština Tivat - Sekretarijat za kulturu i društvene djelatnosti će danas u 12:00 u kancelariji za RE asistenta i medijatora u nastavi ( koja se nalazi u JU OŠ“Drago Milović“) nagraditi najbolje učenike RE populacije telefonima marke „NOA“....

U koncertnoj dvorani Muzičke škole Tivat večeras od 19 sati održaće se Koncert dobitnika nagrada sa svih takmičenja u ovoj nastavnoj godini. Iz opštine Tivat najavljeno je da će Koncertu prisustvovati gradonačelnica g - đa Snežana Matijević, koja će tom prilikom uručiti i nagrade prvonagrađenima.

Od školske 2018/19.godine osnovno muzičko obrazovanje učiti  po reformisanom programu. Po reformisanom programu, u I razred se upisuju djeca sa 6 godina starosti djeteta, uči se muzička početnica. Od II razreda, upisani učenici mogu da biraju instrument koji će da sviraju i to: klavir, harmonika, violina, gitara,...

Školskim kalendarom Ministarstvo prosvjete propisuje početak nastavne godine, vrijeme organizovanja obrazovno-vaspitnog rada i klasifikacioni periodi u ustanovama u toku nastavne 2017/2018. godine.

Ministarstvo prosvjete je objavilo konkurs za upis u prvi razred srednje škole, a prijava na Konkurs podnosi se školi od 18. do 22. juna. Rang lista biće objavljena na oglasnoj tabli škole najkasnije do 26. juna. Ove godine osnovnu školu završilo je 7 411 učenika, a mjesta...

U OŠ“Drago Milović“ danas su uručene diplome najboljim djacima. Diplomu Luča, kao najveće državno priznanje, dobilo je 11 učenika, a za djaka generacije proglašena je Anabela Telesmanić IX1.