Sekretarijat za mlade, sport i socijalna pitanja Opštine Tivat, u saradnji sa javnim obrazovnim ustanovima i sportskim organizacijama iz Tivta, organizuje treći “Sajam sporta”.

Biciklističkom turom od Pina do Donje Lastve, odnosno danom bez automobila danas je završena šestodnevna manifestacija „Evropska nedleja mobilnosti“, koju je treću godinu zaredom organizovao opštinski Sekretarijat za zaštitu životne sredine i energestku efikasnost. Na promociji biciklizma učestvovalo je oko 50 biciklista među kojima je bilo...

Državna komisija za kontrolu postupaka javnih nabavki poništila je odluku Opštine Tivat o izboru najpovoljnije ponude na tenderu za izgradnju druge faze saobraćajnice MR1 u tom gradu, nakon žalbe podgoričke kompanije „Bemaks”, koja je za posao konkurisala zajedno sa firmom „BB Solar” - objavio jelist Dan.
U subotu, 16. septembra 2018. godine, Dom kulture u Radovićima   bio je mjesto sastanka kojem su prisustvovali predstavnici Opštine Tivat, DOO Komunalno Tivat, kao i predstavnici Zbora građana mjesne zajednice Krtoli. Jedna od tačaka dnevnog reda pomenutog sastanka odnosila se na sanaciju komunalne deponije Grabovac u Krtolima - saopšteno je iz Opštine Tivat.
Predstavnici Opštine Tivat uzeli su učešće u radionici posvećenoj adresnom sistemu u Crnoj Gori, koja je održana u prostorijama Uprave za nekretnine u Podgorici - saopšteno je iz Opštine Tivat.
U multimedijalnoj sali Opštine Tivat danas je , uz slabu posjećenost, održana Javna rasprava o  Elaboratu procjene uticaja na životnu sredinu za izmještanje dalekovoda 110 kV „Gradiošnica-Herceg Novi“, opština Tivat. Jasmina Janković Mišinjić samostalna savjetnica Agencije za zaštiti životne sredine najprije je upoznala prisutne sa procedurom procjene uticaja koju sprovodi Agencija:

Evropska nedelja mobilnosti koju realizuje Sekretarijat za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost, danas je nastavljena Biciklističkim poligonom u ulici II dalmatinske i programom za najmlađe na Trgu magnolija. U biciklističkim vještinama na poligonu su se takmičili učenici VIII i IX razreda osnovne škole pa je...

Zanimljivo i veselo bilo je na manifestaicji Parking day, koja je juče poslije pdone održana na velikom parkingu u Arsenalskoj ulici u sklopu evropske Nedjelje mobilnosti.
U kabinetu predsjednika Opštine Tivat danas je potpisan je Ugovor o donaciji između privrednog društva “Misahara jewelry” d.o.o. Tivat i Opštine Tivat. Predmet ovog Ugovora je donacija koja obuhvata pokriće troškova materijala i radova koji su predviđeni za rekonstrukciju dječjih igrališta na teritoriji opštine Tivat. Vrijednost donacije iznosi 10.000,00€, a donirana sredstva će se iskoristiti do kraja tekuće godine.
Predsjednik Opštine Tivat, dr Siniša Kusovac i izvršni direktor kompanije Adratic Marinas, Dejvid Margason, potpisali su Ugovor o načinu ispunjenja dijela međusobnih obaveza po osnovu naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta i poravnanju međusobnih potraživanja u iznosu od 5,6 miliona eura.