plaza

Turista 8 posto više

Prema podacima turističke organizacije Tivat, broj turista na tivatskoj rivijeri je na današnji dan viši 8 procenata nego 20. Juna prošle godine.

U hotelima je smješteno 618 gostiju od kojih su 93-e iz Crne Gore. Domaći turisti nisu zainteresovani za kampove, privatni smještaj i odmarališta. U odmaralištima borave 52 stranca a u privatnom smještaju 1283.
Ukupno, na današnji dan u Tivtu borave 1953 gosta, 1860 stranih i 93 domaća.