Višestruk značaj kompostiranja

Kompostiranje (recikliranje biootpada) je veoma značajno jer između ostalog podstiče organsku poljoprivrednu proizvodnju, smanjuje upotrebu vještačkih đubriva i poboljšava prozračnost tla, čulo se na sastanku u maloj sali Opštine Kotor povodom realizacije projekta “Aktivna Agro Javnost” koji sprovodi NVO Eko Centar DELFIN u partnerstvu sa Maslinarskim društvom “Boka”, Udruženjem privatnih vlasnika šuma i poljoprivrednika iz Herceg Novog, u saradnji sa opštinama Kotor, Tivat i Herceg Novi, lokalnim javnim emiterima Radio Kotor i Radio Tivat i stanicom Radio Jadran.

Ljilja Radunović iz Eko centra Delfin Kotor kazala je da prema istraživanju Monstata na teritoriji opština Kotor, Tivat i Herceg Novi živi oko 68.000 stanovnika, a registrovano je i 1.055 poljoprivrednih domaćinstava.

“U Kotoru 364, Tivtu 169 i Herceg Novom 522. Na teritoriji ove tri opštine je i 41,6 % ukupne maslinarske proizvodnje u Crnoj Gori. Ovdje je bitna i proizvodnja agruma jer gotovo svaka kuća u svom dvorištu ima najmanje makar nekoliko sadnica citrusa, narandži, limuna, mandarina, dok je oko 50 hektara poljoprivredne površine zasađeno ratarskim kulturama. Analiza govori da se ukupnim zelenim otpadom iz poljoprivredne proizvodnje neodrživo upravlja, odložen je na mjestima koja nisu za to predviđena, spaljuje se i propada”, kazala je Radunović.

Projekat “Aktivna Agro Javnost” će se realizovati u periodu od 12 mjeseci, kroz program podrške Evropske Unije – Održiva poljoprivreda za održivi Balkan. Zainteresovani poljoprivredni proizvodjači će dobiti potrebne informacije kako i na koji način se mogu prijaviti za učešće u programu obuke.

Govoreći o značaju sprovodjenja Lokalnog plana upravljanja otpadom v.d. sekretara  Sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine Opštine Kotor, Jelena Vuković, kazala je da Crna Gora kao kandidat za članstvo u EU ima obavezu da uspostavi funkcionalni sistem upravljanja otpadom, što se smatra jednom od prioritetnih obaveza iz Poglavlja 27 – “Životna sredina”.

“Crna Gora je do sada usvojila set određenih zakona među kojima i Zakon o upravljanju otpadom koji predviđa izradu Nacionalne strategije održivog razvoja, Državni plan upravljanja otpadom i određene ciljeve mjere i aktivnosti koje treba preduzeti da bi se uspostavilo racionalno upravljanje otpadom i integrisani sistem. Zakon nameće obavezu jedinicama lokalne samouprave članom 18. da izrade lokalne planove upravljanja otpadom. Opština Kotor izradila je Nacrt lokalnog plana upravljanja komunalnoim i neopasnim građevinskim otpadom u junu 2017. i od 10. jula do 10. avgusta u toku je javna rasprava”, kazala je Vuković.  Ona je pozvala građane na centralnu javnu raspravu u palati Bizanti 11. avgusta u 12 sati.

Radmila Kilibarda iz Sekretarijata za zaštitu životne sredine Opštine Tivat kazala je da je kod njih donesen Lokalni plan upravljanja komunalnim i neopasnim građevinskim otpadom za period od 2017-2020. godine, ali da decidno ne obrađuje zeleni otpad sa poljoprivrednih gazdinstava. “Obrađuje uopšteno iz domaćinstava, pa ćemo u narednih 12 mjeseci vidjeti da li da se plan mijenja u smislu da se  odradi i taj dio. Planirali smo i edukacije pa je ovaj projekat veoma značajan za realizaciju samog plana”, kazala je Kilibarda.

Na sastanku u Opštini Kotor povodom realizacije projekta “Aktivna Agro Javnost” najavljena je selekcija 60 učesnika programa obuke “Održivo upravljanje zelenim otpadom iz poljoprivredne proizvodnje”, potpisivanje Sporazuma o saradnji sa 45 poljoprivrednih proizvođača o učešću u programu praktične obuke iz kompostiranja, distribucija 45 komposteria od 400 litara, praćenje procesa kompostiranja do finalnog proizvoda…

(Radio Kotor)