Andrija Radman

Vlada Crne Gore i Montepranzo Bokaprodukt raskinuli ugovor sa Boka grupom

Predsjednik borda direktora firme „Montepranzo Bokaprodukt“, Andrija Radman na današnjoj konferenciji u opštini Tivat upoznao je novinare sa informacijom da su Vlada i ovo preduzeće raskinuli ugovor sa Boka grupom, Džona Gvozdenovića Kenedija o izgradnji golf kompleksa na bivšem tivatskom poljoprivrednom dobru.

 

„Planirani rok za početak investicije koja bi trajala pet godina bio je godinu dana od potpisivanja samog ugovora. S obzirom da nije došlo do početka realizacije projekta u planiranom roku, a cijeneći aktivnosti koje je investitor imao na promociji Crne Gore kao privlačne investicione i turističke destinacije i pokazane spremnosti da sprovede veći investicioni program od planiranog i ugovorenog su bili isključivi motivi zašto smo ugovarali produženje tih rokova. To su bili aneksi 1,2 i 3. Argumenti za novo produženje roka koje je investitor predstavio kroz aneks 4 nijesu u sebi imale nove činjenice i okolnosti koje bi ukazale na opravdanost. Cijeneći da ugovorene strane nijesu mogle usaglasiti novi način zadovoljenja obostranih interesa došlo je automatski do raskida ugovora, zaključno sa 28. junom“, objasnio je Radman. On je podsjetio da je ugovor o zakupu zemljišta i izgradnji golf kompleksa imao za cilj valorizaciju bivšeg poljoprivrednog kompleksa kroz investiciju od 115 miliona eura. Ugovorom je na 790 hektara bivšeg poljoprivednog dobra čiji je kako je istakao Radman jedini vlasnik kompanija „Montepranzo bokaprodukt“ bila planirana izgradnja golf terena sa pratećim sadržajima, hotelom i vilama.

„Vlada i Monteneoranzo će odmah pristupiti proceduri i nalaženju partnera za realizaciju ovog kapitalnog projekta“, najavio je Radman. On je istakao da ne bi bilo korektno imenovati krivce za raskid ugovora i dodao da je ugovorom predviđena svaka sistuacija pa i oko imovinskih sporova i da su jasno precizirane obaveze svake strane. „Vlada i Montenpranzo su ispoštovali sve obaveze ugovora u potpunosti. U jednom dijelu uz saglasnost investitora preuzeo je obavezi rušenja objekata u kompleksu“, istakao je predsjednik borda direktora „Montepranza“ dodajući da Boka grupa nije ispunila niz preuzetih obaveza od projektne dokumentacije do bankarskih garancija. Do 7.juna trebala je biti dostavljena prva bankarska garancija za prvu investicionu godinu u korist vlade Crne Gore i Montepranzo Bokaproduktu u iznosu od 2,7 miliona eura, a do 20.juna trebao je biti uplaćen preostali dio zakupnine u iznosu od milion i 69.000 eura. Prema njegovim riječima Boka grupa uplatila je prvu tranšu investicionog ugovora od 456.000 eura za godinu ipo dana zakupnine, garantni depozit od 270.000 eura. Taj novac je isključivo korišćen za rješavanje aktuelnih imovinskih sporova, a deset odsto novca za zaposlene u kompaniji. Radman ističe da imovina Montepranzo Bokaprodukta nije opterećena teretima zabrane otuđenja ili raspolaganja, a imovinsko pravni odnosi su precizirani i navedeni u ugovoru. „U slučaju da bilo koja treća strana pravosnažno dobije presudu ili pravo nad imovinom država će u skladu sa Zakonom o eksproprijaciji obešteti njihovo pravo“, istakao je Andrija Radman. On je istakao da je jedna porodica dobila sudski proces koji vodila protiv države i Montepanza i da sada pregovoraju o otkupu tih 2.700 metara kvadratnih u kompleksu. Ukupno se prema njegovim riječima vode 4 imovinska spora oko bivšeg poljoprivrednog dobra. Među njima je i jedan kolektivni spor od 58 tužilaca čiji je predstavnik Mato Marović. Taj spor je djelimično presuđen u prvom stepenu, manji dio tužbenog zahtjeva je odbijen kao neosnovan, a u drugom sud se nije mogao izjasniti zbog nepotpunih podataka. Pod sporom je po riječima Radmana oko 268.000 kvadrata koji čine ukupno trećinu kompleksa, a iznos sporova ne prelazi cijenu zakupnine kompleksa. On je istakao da je zemljište od privatnih vlasnika ekspropriisano i da im je isplaćena određena nadoknade, te da se samo može govoriti o pravičnosti naknade.

Andrija Radman je na konferenciji za novinare rekao da će Savjet za privatizaciju uskoro raspidati novi tender za izgradnju golf igrališta u Tivtu, da će biti javan i da se na njega mogu javiti svi zainteresovani investitori uključujući i Boka grupu. Prema njegovim riječima jedna od opcija su i pregovori drugorangiranim ponuđačem sa ranijeg tendera Porto Montenegrom koji je izložio plan da gradi golf teren sa golf klubom bez pratećih sadržaja, što tada nije zadovoljilo uslove.

Radman je istakao da se kompanija „Montepranzo Bokaprodukt“ koja je u većinskom državnom vlasništvu već sedam godina ne bavi poljoprivrednom djelatnošću, da ima 12 radnika kojima zadnjih pet godina duguju neto lična primanja, poreze, doprinose, sa socijalnim programom.

Konferenciji za novinare u sali za sastanke opštine Tivat pored predstavnika medijskih kuća bili su prisutni i predstavnici Boka Grupe, kao i Kris Libreks koji je svoju firmu „LPGD“ prodao Džonu Gvozdenoviću Kenediju, a ovaj formirao „Boka golf divilopment“. On je danas najavio da će se pojaviti na sledećem tenderu, da je pronašao ozbiljne strane partnere za izgradnju profesionalnog golf terena čije će ime objaviti 15.jula. „Žao mi je što se ovo desilo. Imam viziju za razvoj tri golf terena u Tivtu, Danilovgradu i Luštici. Interesuje me razvoj golfa, a ne nekretnine“, poručio je Libreks.