Voda na tivatskim kupalištima K1 kvaliteta

Rezultati analize kvaliteta morske vode za 100 javnih kupališta duž crnogorskog primorja, koje je Institut za biologiju mora sproveo u periodu od drugog do trećeg avgusta, pokazali su da je na svih devet tivatskih kupališta voda K1 kvaliteta.

„Ovakvi rezultati govore da je na većini crnogorskih kupališta morska voda sanitarno ispravna i bezbjedna za kupanje i rekreaciju. U opštini Herceg Novi, od ukupno 21 kupališta, na njih 18 voda je bila kvaliteta K1, dok je na preostala 3 voda bila kvaliteta K2. Na svih 15 kupališa u opštini Kotor i 9 kupališta u opštini Tivat, na kojima je rađena analiza, morska voda je bila kvaliteta K1. Od ukupno 27 kupališta u opštini Budva na njih 26 voda je bila kvaliteta K1 klase, dok je na jednom kupalištu voda bila kvaliteta K2. Slična situacija je bila i u opštini Bar, gdje je od ukupno 12 kupališta na kojima se radi analiza, voda bila kvaliteta K1 na njih 11, a kvaliteta K2 na jednom kupalištu. Na 15 kupališta u opštini Ulcinj, voda je bila kvaliteta K1 klase, dok je na kupalištu Mala plaža voda bila van propisanog kvaliteta“ – navodi se u saopštenju..