Vrlodobar uspjeh maturanata na eksternom ispitu iz engleskog i matematike

Maturanti srednje mješovite škole „Mladost“ postigli su vrlodobar uspjeh na eksternom maturskom ispitu iz matematike i engleskog jezika. Prosječna ocjena na nivou škole iz ta dva predmeta iznosi 4, 07.

U Gimnaziji je matematiku polagalo 8 maturanata, koji su ostvarili odličan uspjeh. Prosječna ocjena iznosi 4, 80. U Stručnoj školi matematiku su polagala četiri učenika završnih razreda i ostvarili dobar uspjeh. Prosječna ocjena iznosi
3, 25.
Na nivou škole vrlodobar uspjeh je ostvaren i iz engleskog jezika. Prosječna ocjena iznosi 3, 64. U Gimnaziji je enleski polagalo 53 i svi su položili, dok je od 86 učenika koliko ih je polagalo strani jezik u Stručnoj školi, jedan učenik upućen na popravni.
Učenici su ostvrili veoma dobar uspjeh i iz maternjeg jezika. Na nivou škole od 152 učenika položilo je 143, srednja ocjena iznosi 3,06.
Svršenim srednjoškolcima daans su uručene diplome o položenoj maturi.