Vuksanović i Laličić o Zakonu o planiranju

Radio Tivat je za stav o Prijedlogu zakona o planiranju i izgradnji upitao Tivćane u nacionalnoj Skupštini, Adriana Vuksanovića (HGI) i Jovanku Laličić (DPS).

U crnogorskoj javnosti najaktuelnija tema- Prijedlog zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, dobio je pozitivnu ocjenu Zakonodavnog odbora Skupštine Crne Gore, a razmatranje teksta na Odboru za za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje započelo je juče. U isto vrijeme, lokalne samouprave Kotora, Herceg Novog i Budve ukazuju na neustavnost akta i brojne materijalne primjedbe na tekst zakona, koje su, ističu, od strane Ministarstva održivog razvoja i turizma odbačene bez argumentacije. Stručna javnost ponavlja svoje stavove- zakon je centralizatorski, odlučivanje svodi na jednu instituciju  i otvara vrata nastavku korupcije koja je prostor dovela u stanje koje imamo danas. Mišljenje smo potražili od tivatskih poslanika u Skupštini Crne Gore- Jovanke Laličić (DPS) i Adriana Vuksanovića (HGI), koji će se o ovom dokumentu zajedno sa kolegama izjasniti na sjednici Skupštine Crne Gore, zakazanoj za utorak, 26.septembar.

Odgovor poslanika HGI, Adriana Vuksanovića, bio je kratak: „HGI vrši konsultacije sa stručnom javnošću i sukladno tome donijeće svoj stav, o čemu će javnost biti obaviještena, a svakako neće ništa uraditi na štetu građana, kao što nije ni do sad.“

Jovanka Laličić (DPS) ujedno je i članica Zakonodavnog odbora Skupštine Crne Gore: „Kada bih posmatrala izlolovano Opštinu Tivat, onda bih rekla da je ovaj zakon bespotreban. Međutim, želim da istaknem da razumijem koncept zakona, da je, prije svega, predlagač zakona imao u vidu stanje kakvo je danas u svim lokalnim upravama u Crnoj Gori kada je u pitanju planiranje, da je Crna Gora mali prostor, svega 13,5 hiljada kvadratnih kilometara i da sada u opticaju ima 650 planova. Mislim da će ovakav koncept zakona puno doprinijeti efikasnosti, da će doprinijeti integralnom upravljanju prostorom i stvaranju jedinstvene dokumentacione osnove informacionog sistema, što je jako bitno za oblast planiranja.“

Na pitanje ustavnosti zakona iz perspektive lokalnim upravama zagarantovanih prava, kao i Evropske konvencije o lokalnim samoupravama, čiji je Crna Gora potpisnik, na što upozotavaju brojni pravnici, Laličić je mišljenja da najviši pravni akt nije ugrožen „jer je kroz ovaj zakon data mogućnost jedinicama lokalne samouprave da itekako utiču i na Prostorni plan Crne Gore i na Plan regulacije,“ jer su „predstavnici lokalne samouprave prepoznati i kroz Savjet za reviziju i kroz Komisiju za reviziju, a uspostavlja se i Glavni gradski arhitekta“.

Zakon predviđa promjene u procedurama brojnih upravnih organa, a i značajno ojačavanje Uprave za inspekcijske poslove. Iz perspektive činjenice da prijave JPMD-u za građevinsko divljanje na obali Đuraševića, primjerice, najčešće „zapnu“ upravo kod Uprave za inspekcijske poslove, pitali smo poslanicu Laličić kako možemo vjerovati da će usvajanjem ovog zakona ta institucija odgovornije obavljati svoj posao,  „Rekla bih da je ovaj zakon zaista revolucionaran, i ako je nadležno Ministarstvo, kao eksponent države, zaista spremno da uđe u jednu ovakvu priču, onda je, sigurna sam i hoću da vjerujem, spremno da radi na jačanju administrativnih kapaciteta svih organa i službi koje moraju da budu adekvatno osposobljene i adekvatno ažurne da se ovakva rješenja u praksi implementiraju.“

Na temu spornog teksta Prijedloga zakona u danas je održana pres konferencija Inžinjerske komore Crne Gore, koja se za zaštitu od „zakonopisca koji je odlučio da ih degradira zbog iznošenja stručnog stava i izostanka podrške zakonu“ dopisom obratila premijeru Dušku Markoviću 18.septembra. opština Budva za sutra u 18 sati najavila je protestni skup u zgradi Akademije znanja.