Za učenike neradni četvrtak i petak

Školskim kalendarom koji je donijelo Ministarstvo prosvjete, propisan je početak nastavne godine, vrijeme organizovanja obrazovno-vaspitnog rada i klasifikacioni periodi u ustanovama u toku nastavne 2017/2018. godine.
Nastavna godina počela je 4. septembra 2017. godine, a završava se u srijedu, 13. juna 2018. godine. Nastavna godina za učenike završnog razreda završava se u petak, 18. maja 2018. godine.
Obrazovno-vaspitni rad se organizuje u četiri klasifikaciona perioda. Prvi klasifikacioni period počeo je 4. septembra, a završava se danas 1. novembra. Učenici neće imati nastavu 2. i 3. novembra, nakon čega nastupa vikend, pa će biti slobodni do 6.novembra kada počinje drugi klasifikacioni period, a završava se u petak, 29. decembra 2017. godine.
Zimski raspust počinje u subotu 30. decembra 2017. godine, a završava se u nedjelju, 21. januara 2018. godine.