Ministarstvo manjine

Zakon o manjinama – javna rasprava u Tivtu

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, u skladu sa Uredbom o postupku i načinu organizuje Javnu raspravu o tekstu Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o manjinskim pravima i slobodama i poziva Vas da se uključite u Javnu raspravu i svojim sugestijama, primjedbama i predlozima doprinesete kreiranju što kvalitetnijeg teksta ovog veoma važnog zakona.

Javna rasprava će se održati 31. jula, 2014. godine (četvrtak) u Skupštinskoj sali Opštine Tivat, Trg Magnolija, sa početkom u 13:00h.
Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o manjinskim pravima i slobodama možete naći na sajtu Ministarstva za ljudska i manjinska prava: www.minmanj.gov.me