Zakon ucesnici seminara

Zakon podređen pojedincu i javnosti

U Opštini Tivat danas je održan seminar o praktilčnon primjeni Zakona o slobodnom pristupu informacijama za dvadesetak službenika lokalnih uprava Tivta, Kotora i Herceg Novog.Seminar organizuju Uprava za kadrove i misija OEBSa u Crnoj Gori.

Nakon pozdravnih riječi koordinatorke prijekta Blaženke Dabanović o Zakonu su govorili Oksana Poljuga, šefica Medijskog programa misije OEBSa, Tomo Miljić, član državne komsiije za javne nabavke i Radenko Lacmanović, član Savjeta Agencije za zaštitu ličlnih podataka.
     „Novi Zakon je usvojen uz podršku misije OEBSa u Crnoj Gori i u sebi sadrži lekcije i iskustva stečena iz prethodnog Zakona. Mi smatramo ovaj Zakon važnim sredstvom u borbi za demokratizaciju društva i osnaživanje građana u procesu donošenja odluka. Zakon je posebno važan u borbi protiv korupcije što je jedan od prioriteta Crne Gore. Prošle godine naša misija u saradnji sa Upravom za kadrove je organizovala 15 seminara za državne službenike, medije i civilno društvo. Na žalost, i dalje ima problema sa implementacijom ovog zakona. Zbog toga i dalje organizujemo seminare, jer je potrebno razjasniti određene detalje.“ – rekla je Oksana Poljuga.
Zakon Tomo MiljicKad govorimo o ovom Zakonu to je sa jedne strane veoma jednostavno, a sa druge veoma zahtjevno. Jednostavno – jer ovaj Zakon sadrži jasne ciljeve i jasne mehanizme za ostvarivanje tih ciljeva. Zahtjevno – jer značaj Zakona se prvenstveno ogleda u kvalitetu njegove primjene. A primjenu vrši veliki broj subjekata – oko 900 na državnom i lokalnom nivou. Zakon je kompletno podređen pojedincu i javnosti. Oov nije rutinski posao i nije formalno popunjavanje radbnog mjesta. Ovo je veoma odogvoran posao i zato treba pažljivo birati službenike zadužene za slobodni pristup informaicjama „- istakao je Tomo Miljić.
Službenici su kroz konkretne primjere iz prakse govorili o Zakonu o slobodnom pristupu informacijama na veoma uspjelom seminaru koji finansiraju Vlade Švajcarske, Holandije iČeške, a organizuju Uprava za kadrove i Misija OEBSa u našoj zemlji.