fontana 1

Zatvoriti fontanu na Trgu magnolija

Zbog propuštanja vode iz fonatane na Trgu magnolija u zelenu pijacu, Komunalna policija je izdala nalog preduzeću „Vodovod i kanalizacija“ da zatvori vodu, saopštili su danas iz inspekcije.

Po nalogu opštinskog Sekretarijata za komunalno stambene poslove i saobraćaj, komunalni isnpektori su izvršili kontrolu i konstatovali da je neophodno da se voda zatvori i kvar otkloni, izjavila je našem radiju načelnica policije Jadranka Joksimović.
Inspekcijska kontrola je obavljena po zahtjevu Komunalnog preduzeća u kome se navodi „da se mora hitno reagovati kako bi se šteta po zelenu pijacu zaustavila“. Iz Komunalnog ističu da se zbog prodora vode ne koristi riblja pijaca, a trenutno se voda slijeva i niz zidove prostora gdje su smještene vitrine.
„Uzrok nastale štete na pijaci je zbog toga što fontana nema hidroizolaciju, a dodatno se sve pogoršava zbog neumjerenog puštanja vode u fonatni od strane vlasnika obližnjeg kafića Fontana, koji samovoljno otvara i zatvara ventile, zanemarujući da odvod ne može da primi velike količine vode koja onda prodire u pijacu“, objasnili su iz Komunalnog preduzeća.fontana 2
Iz Sekretarijata za komuanlno-stambene poslove su odmah reagovali i uputili zahtjev Komunalnoj policiji da izvrši kontrolu, kazala je sekretarka Sekretarijata za komuanlno -.satmbene poslove, Zorica Gverović navodeći da taj problem predugo traje i da je neophodno da se u najkraćem roku iznađe rješenje od strane nadležnih opštinskih službi.
Imajući u vidu odredbe čl 65 stav 3.Odluke o komunalnom redu gdje je propisano da, „o uklanjanju postojećih i postavljaju novih javnih česmi odlučuje nadležni opštinski organ“, iz Komunalnog predlažu da se fontana pod hitno zatvori, a da se na njeno mjesto postavi zemlja i zasadi cvijeće.
U Odluci o komunalnom redu, čl 63 stoji da se javne česme i fontane moraju održavati u ispravnom stanju, odnosno da je za njihovo održavanje zaduženo preduzeće koje održava gradski vododvod.