U okviru projekta Kreativni programi vaninstitucionalne podrške, Kreativni centar Tivat, u saradnji za KZU Napredak, organizovao je danas druženje i radionicu sa korisnicama projekta u Gornjoj Lastvi.

NVO Kreativni centar Tivat sprovodi projekat Kreativni programi vaninstitucionalne podrške, posvećen ranjivim skupinama žena, sa ciljem njihove animacije i edukacije, kako bi ih se osnažilo u socijalnom i kreativnom djelovanju. Projekat je podržan o okviru Regionalnog programa lokalne demokratije- ReLoad, koji finansira Delegacija EU, a u Crnoj Gori sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj- UNDP u partnerstvu sa pet opština, među kojima je i Opština Tivat.

Motivaciju za osmišljavanje ovakvog programa Kreativni centar Tivat pronašao je u činjenici da i pored kreativnosti, najveći broj žena ne nalazi put da svoj rad predstavi široj publici.

„Okupili smo žene koje su već dugo u kreativnog procesu i koje zaslužuju da so njihovo djelo prepozna, vrednuje, vidi i promoviše. Između opstalog, cilj projekta jeste i da se osmisle neki budući projekti, nastavak saradnje, da ih lokalna zajednica prepozna, a institucije sistema podrže,“ kaže za Radio Tivat Iva Gopčević Čelanović, koordinatorka projekta.

Projekat obuhvata časove joge, kao i kreativne radionice, koje su podijeljene u dva segmenta. „Koncipirano je u dva nivoa. na jednom je akcenat na prirodnim materijalima- kamenu i drvetu, gdje žene imaju priliku da razvijaju neke kreativne, slikarske vještine, oslikajajući ove predmete. Na drugoj strani je oslikavanje murala, koje će se desiti tokom novembra na nekoj od javnih površina u našem gradu, a koji će staviti akcenat na ambijentalne cjeline u Opštini Tivat. Stoga nismo slučajno u Gornjoj Lastvi dana. Gornja Lastva, Donja Lastva, Gornji Bogdašići, Donji Bogdašići, Solila i Kakrc su u fokusu našeg interesovanja, sa svim pješačkim stazama i vezama među tim cjelinama. Smatramo da će taj mural dopreinijeti kako popularizaciji vrijednog nasljeđa koje te cjeline kriju, tako i aktivnog odmora, poput planinarenja, pješačenja i slično“- zaključuje Gopčević Čelanović.

Osim samog kreativnog procesa, cilj današnjeg druženja u Gornjoj Lastvi je i istraživanje i snimanje kratkog filma sa polaznicama projekta, jer je planirano da jedan od njegovih efekata bude i kvalitativna i kvantitativna analiza, koja bi trebala biti podloga za osmišljavanje novih projekata i strategija sa ciljem aktivacije i kreativne socijalizacije ranjinih skupina žena u našem gradu, ali i u Crnoj Gori u cjelini.