15. oktobar – međunarodni Dan bijelog štapa

Danas je Međunarodni Dan bijelog štapa, simbola i neophodnog pomagala slijepih i slabovidnih lica. U Crnoj Gori to ortopedsko pomagalo koristi ne više od 15 lica, tvrdi predsjednik Saveza slijepih Crne Gore Goran Macanović.
Upotrebu bijelog štapa, prvi je inicirao Gili Herbmont 1930 godine. Tek nakon Drugog svjetskog rata počinje se aktivno koristiti. Prema podacima sa popisa 2011. godine, u Crnoj Gori je više od 14.000 onih koji imaju problema sa vidom. Ali, precizan podatak o tačnom broju slijepih ne postoji kazao je za Radio Tivat Goran Macanović:

Oko desetak do petnaest ljudi u Crnoj Gori su aktivni nosioci bijelog štapa. Osoba koja ima potrebu za bijelim štapom, a to je potpuno oštećenje vida, ako izađe na ulicu susreće se sa mnogobrojnim barijerama. Nažalost, u Crnoj Gori oštećenje vida i sam invaliditet se doživlava kao nešto negativno. Mnoge osobe sa oštećenim vidom, naročito one koje imaju neke male ostatke vida pokušavaju na sve moguće i nemoguće načine da prikriju da im je potreban bijeli štap za bezbjedno i sigurno samostalno kretanje. Smatraju da će korištenjem bijelog štapa biti etiketirane, stigmatizovane”.

Najčešće prepreke su na trotoarima – parkirana vozila, reklamni panoi, bašte ugostiteljskih objekata, neobezbjeđeni radovi na javnoj površini, manjak taktilnih staza, zvučnih semafora. Sve to demotiviše i plaši osobe oštećenog vida da koriste bijeli štap. Macanović je pohvalio opštinu Tivat koja je na raskrsnicama postavila taktilne ploče i predložio:

Ono što bih ja preporučio i podstakao lokalnu samoupravu u Tivtu jeste da nastave sa postavljanjem taktilnih staza vodilja naročito u dijelu šetališta pored mora kao i na drugim trotoarskim površinama. Savez slijepih Crne Gore je imao više kontakata sa lokalnom samoupravom u Tivtu, na izuzetno visokom nivou i stvarno bih želio da pohvalim i istaknem tu dobru saradnju koju Savez slijepih ima sa opštinom Tivat”.

Fond za zdravstveno osiguranje refundira pomagala kao što su bijeli štap, govorni ili Brajov sat, brajevu bilježnicu, softver za računar i Dejzi plejer za slijepe. Možda bi se na toj listi mogli naći i drugi aparati koje slijepi za sada nabavljaju u inostranstvu i u sopstvenoj režiji- govorni toplomjer, mjerač nivoa šećera u krvii mjerač pritiska.