18. godina Evropskog doma Tivat

Na redovnoj godišnjoj skupštini Evropskog domaTivat (EDT), usvajanjem programa rada za 2018, sinoć je odlučeno da organizacija nastavi trasiranim putem, koji u prvi plan postavlja brigu o djeci i omladini sa smetnjama u razvoju i zaštitu životne sredine. Usvojen je Izvještaj o radu u 2017. sa Finansijskim izvještajem, koje je podnijela predsjednica ove NVO, Marijana Mišić Škanata.
Tokom prošle godine, organizacija je od projekata i donacija prihodovala 21 099, dok su rashodi iznosili 22 979eura. Projektom finansiranim od dijela prihoda od igara na sreću preko Ministarstva finansija obezbijeđeno je 6950 eura za projekat “Podrška djeci sa smetnjama u razvoju u Tivtu 2017”, odnosno za defektološke tretmane i angažman fizioterapeuta. Sredstva za projekat “Defektološke radionice 2017” u vrijednosti od 2500 eura za 10 mjeseci dobijena su na konkursu za NVO Opštine Tivat. Putem javnog rada Zavoda za zapošljavanje CG, 3186 eura omogućila su angažman 3 personalne asistentkinje na 4 mjeseca.

U 2017. obilježeno je 10 godina od pokretanja akcije “Vaše stablo u našem parku” sadnjom dvije puzavice glicinije u Velikom gradskom parku, o kome ova organizacija brine od svog prvog projekta „Veliki gradski park -zaboravljena ljepota“ iz 2001. godine. Obilježeno je i više važnih datuma, vezanih za život OSI i zaštitu životne sredine.
Osim nastavka pomenutih projekata, u 2018. su u planu i novi, čija će realizacija zavisiti od donatora i sponzora.
Organizaciju su u prošloj godini donacijama pomogli brojni građani i organizacije učešćem u trci FUN RUN Međunarodne Najtsbridž škole, na Help portretu Porto Montenegra i kupovinom knjige “Bokeška beleca” u projektu NVO Bokeški forum, kao i direktnim uplatama. Lustica Bay dala je najveću donaciju – 2000 eura, a pojedinačno anonimna građanka, koja je 600 eura namijenjenjenih parastosu ocu uplatila organizaciji.

Članovi Evropskog doma iskazali su nadu da će izgradnja Dnevnog centra za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju, koju je Opština najavila u ovoj godini, opredjeljujući 200.000 eura iz budžeta, zaista biti i realizovana.