33. Memorijal Đorđije Vujković 19. avgusta u Prčanju

Međunarodni šahovski turnir Memorijal Đorđije Đoko Vujović držaće se 19.avgusta.(nedjelja)u DOMU SLOBODE u Prčanju sa početkom u 10 ,30.

Upisnine nema, a svaki učesnik dobija sendvič,piće po izboru i kafu – saopštili su organizatori.

Glavni sudija:Veselin Balšić.

Obezbijeđene nagrade za prvih 8 mjesta(novčane,medalje,pehar za pobjednika),kao i nagrada za najbolje plasiranog kadeta-pehar; najbolje plasiranog domaćeg igrača-pehar ; najbolje plasiranog veterana –pehar i najbolje plasiranu učesnicu-pehar.

 

I     NAGRADA-  200 eura(PEHAR,MEDALJA);      V     NAGRADA-  70 eura;

II    NAGRADA- 150 eura(MEDALJA);                     VI    NAGRADA-  60 eura;

III  NAGRADA – 100 eura(MEDALJA);                     VII   NAGRADA- 50 eura;

IV  NAGRADA-    80 eura;                                          VIII NAGRADA-  40 eura.

 

Tradicionalni otvoreni brzopotezni turnir”MEMORIJAL ĐORĐIJA ĐOKA VUJKOVIĆA-PRČANJ  2018”,33.po redu,nosi ime osnivača i glavnog  organizatora 32 prethodna turnira.Zahvaljujuću velikom zalaganju pokojnog Đoka Vujkovića,brzopotezni turniri na Prčanju stekli su veliki ugled,okupljajući

šahiste sa najvećim titulama iz Crne Gore,nekadašnje Jugoslavije i drugih u šahovskom svijetu značajnih  država i gradova (npr.Praga,Berna,Pariza,Beča,Bukurešta,Soluna,Sevastopolja,pa čak i iz daleke Australije iz Melburna,SAD-a, itd).

Vujković Mitra Đorđije

 

Rođen je u Njegušima,Cetinje,1930.godine. Završio je Učiteljsku školu u Nikšiću 1951.godine,VPŠ

(srpski jezik i istorija)na Cetinju i Defektološki fakultet u Zagrebu.Radio je kao učitelj u Odžaku(Pljevlja) i Njegušima,gdje je bio direktor škole,kao vaspitač u Domu nautike u Kotoru i kao profesor i pomoćnik direktora u Zavodu za gluvu djecu u Kotoru.Radio je na više naučno-istraživačkih projekata iz oblasti patologije sluha i govora,objavljivao radove u defektološkoj literaturi,pedagoškoj periodici i dnevnoj štampi.Recenzirao je Bukvar za gluvu djecu,ijekavizirao i programski priredio Čitanku za IV razred.Član redakcija jugoslovenskih časopisa”Defektološka teorija i praksa”i “Svijet tišine”.Sa stručnim radovima je nastupao na brojnim simpozijumima saveznim i međunarodnim.Bio je predsjednik Surdo-pedagoške i Logopedske sekcije Crne Gore,predsjednik Društva defektologa Crne Gore i član Predsjedništva Saveza društava defektologa Jugoslavije.Učesnik je radnih akcija Šamac- Sarajevo,Beograd-Zagreb i dr.,gdje je dobijao pohvale i zvanje udarnika.Dobitnik je jugoslovenskog defektološkog priznanja Povelje “Miodrag Matić”.

Zaljubljenik je u šah.Kao učenik bio je prvak Učiteljske škole,zatim predsjednik Šahovskog kluba Kotor,republički šahovski sudija i savezni sudija.Jedan je od inicijatora akcije “Šah u škole”zašto je i posthumno nagrađen od Ministarstva sporta Crne Gore.Prisustvovao je mnogim turnirima i šahovskim manifestacijama,uvijek je bio rado viđen,pun elana kada je šah bio u pitanju.Svoje neumorno pregnućeunio je i u organizovanje i osnivanje ljetnjeg šahovskog turnira u Prčanju 22 puta.Poslednji turnir je organizovao kao teško bolestan.

Zbog svog doprinosa ovoj drevnoj igri u Kotoru,Crnoj Gori,međunarodni otvoreni brzopotezni šahovski turnir u Prčanju od 2008. godine nosi ime”Memorijal Đorđija-Đoka Vujkovića” Organizatori turnira su: Šahovski klub “Kotor”, Mijesna zajednica Prčanj i porodica Vujković.