Inspekcija evidentirala oštećenja na lokalnim saobraćajnicama

Prilikom obavljanja redovnih aktivnosti na terenu, Služba za inspekcijske poslove Opštine Tivat utvrdila je da je došlo do većih oštećenja na dijelovima nekih od lokalnh puteva na području opštine.

Oštećenje lokalnog puta evidentirano je u Donjoj Lastvi, kod crkve Sv. Roka gdje je neophodno hitno preduzeti mjere popravke tog  puta  u dužini od oko 30 metara, kako se taj dio ne bi obrušio u more.

Služba za inspekcijske poslove je utvrdila oštećenja puta i na putnom pravcu prema Ostrvu cvijeća. U blizini mosta na rječici Gradiošnici došlo je do oštećenja i oronuća u rječicu što predstavlja opasnost za vozače.

Tivatskom Komunalnom, Služba je dostavila zapisnik uz preporuku da se na lokaciji postavi propisno upozorenje, odnosno da se taj dio puta obezbjedi propisanom saobraćajnom sighnalizacijom, u skladu sa Zakonom o bezbjednosti saobraćaja u slučaju oštećenja puta.

Iz Službe podsjećaju da će u granicama svojih mogućnosti svakodnevno vršiti kontrolu prevoza tereta na putu prema Gornjoj Lastvi i svim teretnim vozilima koji prelaze nosivost od 10 tona biće zabranjivan prolazak. Kontrolu će vršiti i u naselju Mažina od benzinske pumpe ka naselju gdje nosivost kamiona koji se kreću tom trasom ne smije biti veća od 7 tona.