Održana rasprava o načinu odvojenog sakupljanja i sakupljanja komunalnog otpada

Bez većeg interesovanja građana juče je u Opštini održana centralna javna rasprava o Nacrtu odluke o načinu odvojenog sakupljanja i sakupljanja komunalnog otpada radi obrade na teritoriji opštine Tivat,

Odluka se odnosi na organizovanje postupka upravljanja komunalnim otpadom, kao i sakupljajnje komunalnog otpada radi obrade i da se vrši sistemom selekcije, zatim odvajanjem u dvije frakcije suva i mokra, sistemom od vrata do vrata, kao i način sakupljanja kabastog i zelenog otpada, kazala je, izmešu ostalog sekretarka Sekretarijata za komunalno stambene poslove i saobraćaj, Gorica Nikšić.

„Razlog za donošenje odluke je doprinos za uspostavljanje održivog sistema upravljanja otpadom na teritoriji opštine, njegovo konstantno unapređivanje u interesu zaštite životne sredine, iskorišćavanje resursa i kontrolu stavranja otpada“

Podsjećajući da je odluka trebalo da se donese prije dvije godine, Radoš Gospić je, ispred Savjeta lokalne samouprave, zamjerio što se njena primjena odlaže za 12, odnosno alternativno 24 mjeseca. Njega je zanimalo i zašto nema definisanih kaznenin odredbi, koji su iznosi i da li su zakonski definisani. Planira se sakupljanje od vrata do vrata, a nedostaje edukacija, naglasio je Gospić. On je pitao, „da li to znači da treba još dvije godine da prođu da bi došlo do implementacije?“

Podsjećajujući da se kasnilo i prilikom donošenja Lokalnog plana upravljanja otpadom iz koga prositiče i ova odluka, samostalna savjetnica za komunalne poslove u Sekretarijatu za komunalne poslove i saobraćaj, Selma Krstović je kazala da su prelazne odredbe u nacrtu navedene na osnovu uputa koje su dobili iz resornog ministarstva.

„Sugerisano nam je da napravimo odluku koja će imati prelaznu odredbu kako bi se pojedine odredbe koje nisu direktno i odmah primjenljive po stupanju na snagu odluke da im se odloži primjena“

Krstović je istakla da nije decidno određeno i da će se tokom utvrđivanja predloga odluke i taj dio konkretizovati. „Rok primjene može biti i kraći, ali opet u zavisnosti od određenih elemenata, faktora, objektivnih okolnosti koje se nameću upravo u realizuaciji ove odluke. To se odnosi na opremu, infrastrukturu koja zahtijeva njenu primjenu na kompletnom području opštine“.

Krstović je navela da se u konsulatacijama sa Komunalnim razmišljalo i da primjena krene u određenim dijelovima opštine jer se odluka bavi uglavnom primarnim odlaganjem otpada koje se već vrši u opštini. „Namjera nam je primarno odlaganje otpada kod individualnog tipa stanovanja, po domaćinstvima u prigradskim naseljima“, zaključila je savjetnica za komunalne poslove.

Objašnjeno je da u nacrtu nisu precizirane kaznene odredbe koje se utvrđuju na osnovu Zakona o prekršajima kojim se definišu u rasponima, odnosno u kategorijama u odnosu na pravna lica, preduzetnike, odgovorna lica u pravnom licu i fizička lica, ali da će predlog te odluke sadržati i kaznene odredbe.

Zamjenik rukovodioca proizvodno uslužnog sektora u Komunalnom, Božo Brinić je istakao da bi njima u Komunalnom najviše odgovaralo da se odluka počne primjenjivati za mjesec dana, ali je realnost da primjena počne za minimum dvije godine iz tehničkih razloga, odnosno zbog nepostojanja reciklažnog dvorišta, udaljenost deponije je 90 kilometara od Tivta, nepostojanje lokacije za reciklažno dvorište i pretovarnu stanicu.

Iz Komunalnog su naglasili da rok primjene odluke ne može biti kraći od 24 mjeseca jer se ne nazire rješenje elementarnih uslova neophodnih za uspostavljanje funkcionalnog sistema upravljanja otpadom. „Komunalnom doo nedostaju odgovarajuća specijalna vozila, reciklažno dvorište, pretovarna stanica koja je neophodna posebno u sadašnjim uslovima kad se preostali miješani komunalni otpad odlaže na deponiji Možura u Baru“.

Ministarstvo održivog razvoja i turizma je sugerisalo da se donese primjenljiva odluka pa i na duži rok, istakla je Nikšić naglasivši da je realnost to što Komunalno ne posjeduje ni vozila ni reciklažno dvorište.

„Vozila sa kojim Komunalno trenutno raspolaže namjenjena su za sakupljanje otpada i odvoz na daljinu od 30-40 kilometara, a preko toga se javlja potreba za pretovarnu, odnosno transfer stanicu“, objasnila je sekretarka.

Ona je navela da se sadržaj odluke odnosi na organizovanje postupka upravljanja komunalnim otpadom, a to podrazumijeva sakupljanje otpada i sakupljanje komunalnog otpada radi obrade na način da se to vrši sistemom primarne selekcije, odvajanjem u dvije frakcije, suva i mokra, sistemom od vrata do vrata, načinom saklupljanja kabastog i zelenog otpada.

Javna rasprava je počela 7. i traje do srijede, 21. marta i u tom periodu se može izvršiti uvid u odluku, dostaviti primjedbe, mišljenja i sugestije u elektronskoj formi na imail adresu sekretarijata, kao i u pisanoj formi na pisarnicu Opštine. Nakon toga u sekretarijatu će sačiniti izvještaj koji će biti dostupan na sajmtu Opštine.