Put za prolaz vatrogasnih vozila

Na na relaciji Seljanovo, naselje Pendrek Siti- Podkuk u dužini od 400 metara juče su radnici Komunalnog Tivat završili probijanje puta za potrebe vatrogasnih vozila, saopštili su iz opštinske Službe zaštite i spašavanja.

Taj posao iznosi  3 hiljade eura, a radnici Komunalnog i pripadnici Službe zaštite sa trase su uklonili i manje divlje deponije otpada.