Obavještenje za vinogradare

Predstavnici Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove – Odsjek za zdravstvenu zaštitu bilja, održaće edukaciju za vinogradare u cilju upoznavanja sa Naredbom o hitnim fitosanitanim mjerama za spriječavanje unošenja zlatne žutice vinove loze, danas  sa početkom u 10 sati u Multimedijalnoj Sali Opštine Tivat.

Edukacija je predviđena za vinogradare iz Tivta, Kotora i Herceg Novog.

Zlatna žutica vinove loze (lat. Flavescens doree) spada u najopasnije bolesti vinove loze koja može da prouzrokuje štetu u dijelu gubitka prinosa i propadanje čokota.