Skupština opštine u utorak od 9 sati (radio prenos)

Redovna 20. sjednica Skupštine opštine održaće se sjutra (utorak) sa 26 tačaka dnevnog reda. Skupštinsko zasijedanje Radio Tivat će direktno prenositi.

Od predloženih tačaka najviše pažnje izazivaju predlog odluke o donošenju Detaljnog urbanističkog plana  „Tivat-centar“, završni račun budžeta opštine Tivat za 2017 godinu, naknada o komunalnom opremanju građevinskog zemljišta, predlog odluke o auto-taxi prevozu, predlog odluke o davanju saglasnosti na Cjenovnik usluga DOO „Parking servis“ Tivat. Odbornici će raspravljati i o donošenju DUP „Đuraševići“, načinu odvojenog sakupljanja i sakupljanja komunalnog otpada radi obrade na teritoriji opštine Tivat, kriterijumima,načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama, organizovanju Javne ustanove Centar za kulturu, izmjeni i dopuni Odluke o podsticajima u razvoju poljoprivrede, predlozima lokalnog akcionog plana za biodiverzitet 2018-2023 godina i lokalnog programa socijalnog stanovanja opštine Tivat za period 2018-2019 godina, Plan i program rada JU Muzej i galerija Tivat sa finansijskim planom za 2018 godinu, davanju saglasnosti na Cjenovnik usluga DOO „Parking servis“ Tivat i DOO „Autobuska stanica“ Tivat, informaciji o realizaciji sredstava opredijeljenih za projekte Nevladinih organizacija za 2017. godinu, izvještaju o radu Etičke komisije za izabrane predstavnike i funkcionere u lokalnoj samoupravi za 2017.godinu.

Na dnevnom redu 20. sjednice lokalnog parlamenta je imenovanje vršioca dužnosti izvršnog direktora Srećka Tripovića i imenovanje jednog člana Odbora direktora Društva za odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda za opštine Kotor i Tivat, odluka davanju na korišćenje poslovnog prostora „Brend New Tivat“ DOO, kao i više odluka iz imovinsko pravne oblasti.