Aleksandar Srećković: Lepo je igrati u Tivtu

“Razvija se predstava, što je bilo i za očekivati od ovakvog teksta, ovakvog reditelja i ovakve ekipe” – kaže glumac Aleksandar Srećković Kubura koji je glumio u predstavi “Hasanaginica”. Ova predstava na Purgatorijama igrana je protekle tri večeri.

 “Iz godine u godinu nekako sve se bolje čujemo, bolje uvezujemo, emotivno. I pored pauze od godinu dana ovo su možda bila i tri najzrelija izvođenja Hasanaginice. Emocija dovodi i do plača. To je nekako način da žene oduše navalu emocija. Ali, dolaze nam i oduševljeni muškarci i čestitaju. Publika se ozbiljno emotivno povezala sa eneregijom koja dolazi sa scene. I da predstavu doživljava zajedno sa nama. To je jedna katarza, zajednička ia za publiku i za glumce.

U Tivtu je lepo igrati. Ova predstava je i zaživela na otvorenom.Tu je njeno prirodno mesto. Publika je tu pored nas, bukvalno na par centimetara. To utiče na vrstu izraza. Ova Hasanaginica treba da živi napolju. Ali, ne možemo je igrati cele godine, nego samo sezonski” – kaže Aleksandar Srećković Kubura.