Adriatik Marinas: Helikopterski letovi nisu komercijalnog karaktera

Kompanija Adriatic Marinas, u saradnji sa svojim partnerima, koristi sletište u Porto Montenegru potpuno poštujući odredbe Rješenja koje je kompaniji izdala Agencija za civilno vazduhoplovstvo (ACV) 16.januara ove godine. Ovo Rješenje izdato je za letjenje za sopstvene potrebe, sa rokom važenja do 16.jula. Do danas, svi letovi sa sletišta u Porto Montenegru bili su korišteni za potrebe Porto Montenegra, i ni jedan od letova nije bio komercijalnog karaktera – saopšteno je danas iz ove kompanije.