Akcenat na ženskom preduzetništvu

U Sekretarijatu za turizam i preduzetništvo Opštine Tivat, kada je preduzetništvo u pitanju, ove godine su akcenat stavili na žensko preduzetništvo pa je u te svrhe u budžetu opredjeljeno 10 hiljada eura, kazao je sekretar tog sekretarijata, Petar Vujović navodeći da će taj projekat će realizovati u saradnji sa Ženskom političkom mrežom koja je dala podršku, kao i sa Udruženjem preduzetnica na nivou Crne Gore i preduzetnicama na lokalnom nivou.

Vujović je rekao da će se ta odluka kojom će se utvrditi kriterijumi naći na narednoj sjednici lokalnog parlamenta, a nakon toga uslijediće raspisivanje javnog poziva za izradu biznis planova. Na konkursu će moći da učestvuju žene koje su vlasnice i izvršni direktori preduzeća na području opštine.

„One će, uz logostičku, dobiti i novčanu pomoć za izradu i biznis planova, ali i za otpočinjanje nekog svog biznisa. Žensko preduzetništvo je do sada bilo zapostavljeno i u Crnoj Gori je svega 9 posto žena preduzetnica, a na nivou Evrope se taj broj kreće oko 30 posto“, kazao je Vujović naglasivši da žene preduzetnice zaslužuju pažnju jer su na neki način zapostavljene.

Sa takvim načinom poslovanja u sekretarijatu žele da podstaknu žene i da im daju mogućnost da unaprijede ili da osnuju svoj biznis.

Uz te aktivnosti u Sekretarijatu su aktivni i na izradi projekata sa kojima apliciraju kod EU fondova. Tokom prošle godine aplicirali su na ukupno 12 projekata prekogranične saradnje Hrvatska Bosna i Hercegovina, Crna Gora. Ove godine su se odazvali na bilateralni poziv prekogranične sradnje sa BiH.

„Trudimo se da kroz evropske projekte nadomjestimo ono što nismo u mogućnosti budžetskim sredstvima“, ističe sekretar i navodi da je u planu i postavljanje solarnih kolektora na zgradi Opštine kako bi kroz pilot projekat pokazali građanima da se njihovom ugradnjom ostvaruju određene uštede, kako u električnoj energiji, tako i prilikom grijanja tople sanitarne vode.

Iz Sekretarijata su istakli da su animirali tivatske obrazovne ustanove pa će tako realizovati i projekat sa SMŠ „Mladost“. „U pitanju je realizacija projekta za potrebe učenika koji se obrazuju u okviru kulinarstva, kako bi u školi mogli da obavljaju praksu. Tu su i drugi projekti u oblasti održivog razvoja i turizma i poljoprivrede“, objasnio je Vujović.
Po osnovu realizacije projekata finanisranih iz EU, Opština je u posljednjih osam godina prihodovala preko 3, 5 miliona eura.