Akcija čišćenja školskih dvorišta

U saradnji sa Sekretarijatom za komunalne poslove i saobraćaj DOO Komunalno Tivat će 23 i 24. aprila organizovati akciju čišćenja, uređivanja, orezivanja u školskim dvorištima osnovne i srednje škole.
U akciji će učestvovati 10 radnika Komunalnog, 5 kosaca, 2 grajfer kamiona i malo vozilo tipa autosmećar, saopštili su iz Komunalnog