Akcija Dječijeg saveza za Dan zaštite sredine

Povodom Dana zaštite životne sredine, Dječiji savez Tivta je juče priredio akciju “Zabaci karolu, odbaci mobilni telefon” kako bi podsjetio na ljepotu druženja u prirodi i sa prirodom i neophodnost njenog očuvanja, ali i na obnavljanje tradicionalnih vrijednosti života na moru i starih tehnika ribarenja. Profesorice Italijanskog jezika, Milena i Sanja Radović, su sa 15 učenika sedmih razreda OŠ „Drago Milović“ osmislile radionicu ribanja “na karolu”,koje je tipično sredstvo ribarenja sa ponte u Boki Kotorskoj .

Obuka tradicionalne tehnike ribarenja se odvijala na ponti ispred crkve Sv. Roka u Donjoj Lastvi, do koje su djeca došla biciklama apelujući tako na manje korišćenje automobila u prevozu. Takodje su svoje mobilne telefone isključili i odložili u torbe kako bi ukazali na ljepotu komunikacije bez savremene tehnologije. Akciju su pomogli „Una“ DOO i pekara „Davidović“.