Aktivnosti povodom Međunarodnog dana borbe protiv korupcije

U saradnji sa Đačkim parlamentom SMŠ „Mladost“ i NVO Alternativni kreativni centar, Tim za borbu protiv korupcije Opštine Tivat obilježiće nizom aktivnosti 9.decembar Međunarodni dan borbe protiv korupcije.
Aktivnosti su dogovorene na sastanku kome su prisustvovale predsjednica Đačkog parlamenta, Viktorija Samardžić, profesorica sociologije Branka Kašćelan, a ispred opštinskog Tima – koordinatorka Jela Mrdak i Đorđe Trajčevski ispred NVO Alternativni kreativni centar.
Međunarodni dan borbe protiv korupcije biće obilježen nizom aktivnosti, a jedna od njih je i javna tribina, koja će se održati 10.decmbra na kojoj će Opštinski tim prezentovati aktivnosti iz Akcionog plana za borbu protiv korupcije 2017-2018. godina, kao rezultati nedavno sprovedene ankete.
Nakon toga planirana je prezentacija predstavnika Đačkog parlamenta na temu „Postojanja ili nepostojanja korupcije u obrazovnom sistemu“, kao i upoznavanje učenika sa nagradnim konkursom koji će sprovesti NVO Alternativni kreativni centar Tivat u partnerskoj saradnji sa Radnom grupom za izradu i implementaciju Akcionog plana borbe protiv korupcije u opštini. Cilj je podizanjre svijesti o korupciji i njenim posljedicama po lokalnu zajednicu.