Anketa: Dopada se Zimska bajka u Tivtu (58,82%)

Na pitanje u anketi Radio Tivta: Da li vam se dopada Zimska bajka u Tivtu? – pozitivno je odgovorilo 270 građana ili 58,82%, a negativno 189 ili 41,18%.

Pitanje za narednih sedam dana glasi: Da li je objekat u kome živite siguran u slučaju zemljotresa?