Anketa: Dopao se novogodišnji program na Pinama (51,18%)

Na pitanje Radio Tivta: Da li vam se dopao novogodišnji program na Pinama? pozitivno je odgovorilo 216 građana ili 51,18% a negativno 206 ili 48,82%.

Pitanje za narednih sedam dana glasi: Da li je hrana u Crnoj Gori na nivou evropskih standarda?