Anketa: Izaći će na lokalne izbore u Tivtu (76,03%)

Na pitanje u anketi Radio Tivta: Da li ćete izaći na lokalne izbore u Tivtu? – pozitivno je odgovorilo 368 građana ili 76,03% a negativno 116 ili 23,97%.

Pitanje za narednih sedam dana glasi: Da li poštujete saobraćajne propise?