Anketa: Komunalno Tivat treba da bude zakupac pristaništa Pine (91,16%)

Na naše pitanje: Da li Komunalno Tivat treba da bude zakupac pristaništa Pine? – pozitivno su odgovorila 402 građanina ili 91,16%, a negativno 39 ili 8,84%.

Pitanje za narednih sedam dana glasi: Da li ste zadovoljni uređenošću tivatskih plaža?