Anketa: MMR vakcinu podržava 78,86%

Na naše pitanje: Podržavate li MMR vakcinu? pozitivno je odgovorilo 138 anketiranih ili 78,86% a negativno 37 građana ili 21,14%.

Pitanje za narednih sedam dana glasi: Da li kontrolišete vašu djecu dok su na internetu?